سایت اصلی دانشگاه |  سه شنبه 2 بهمن 1397 English
جستجو:  
طرحهای تحقیقاتی پایان یافته

طرح های تحقیقاتی پایان یافته

1- بررسی میزان اثربخشی پلورودز با بتادین در پلورال افیوژن بدخیم در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان آریا و رازی رشت- مجری طرح : جناب آقای دکتر منوچهر آقاجانزاده

2- تعیین فراوانی نسبی علل هموپتزی در بیماران بستری با شکایت هموپتزی در بیمارستان رازی -  مجری طرح : جناب آقای دکتر علی علوی

3- بررسی ویژگی های اپیدمیولوژیکی بالینی ، رادیوگرافیک و تست های عملکردی ریوی بیماران سارکوئیدوزی مراجعه کننده به کلینیک ارجاعی فوق تخصصی ریه- مجری طرح : جناب آقای دکتر علی علوی

4- بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک سرطان اولیه ریه در استان گیلان طی سال 1390 الی 1392-  مجری طرح : جناب آقای دکتر منوچهر آقاجانزاده

5- بررسی همبستگی نسبت قطر 3/1 فوقانی به 3/1 تحتانی قفسه سینه با الگوی انسدادی اسپیرومتری -  مجری طرح : جناب آقای دکتر علی علوی

6-بررسی شاخص های رادیوگرافی و یافته های اسپیرومتری در بیماران دچار پر هوایی مراجعه کننده به بیمارستان رازی رشت از سال 87 تا پایان سال 89 - مجری طرح : جناب آقای دکتر علی علوی

7-بررسی ویژگی های اپیدمیولوژیکی بالینی ، رادیوگرافیک و تست های عملکردی ریوی بیماران سارکوئیدوزی مراجعه کننده به کلینیک ارجاعی فوق تخصص ریه - مجری طرح : جناب آقای دکتر علی علوی

8-بررسی سطح HSCRP در بیماران با حمله حاد مبتلا به بیماری های انسدادی مزمن پذیرش شده در بیمارستان رازی رشت- مجری طرح : جناب آقای دکتر علی علوی

9-بررسی آگاهی و نگرش پزشکان و پرستاران شرکت کننده در یک برنامه بازآموزی مداوم استان گیلان درباره اختلال آپنه خواب در سال 1385 - مجری طرح : جناب آقای دکتر علی علوی

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/11/07
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   791