سایت اصلی دانشگاه |  پنجشنبه 27 دی 1397 English
جستجو:  
طرحهای تحقیقاتی در حال اجرا

طرح های تحقیقاتی در حال اجرا

1- بررسی نقش پروبیوتیک‌ها در کنترل تظاهرات بالینی و شدت‌گیری های برونشکتازی در بیمارستان رازی طی سال 96- مجری طرح : جناب آقای دکتر علی علوی

 2- بررسی ارزش تشخیصی روش های الامار بلو و میکروپلیت آلامار بلو نسبت به روش نسبی در تعیین حساسیت دارویی سویه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس جداسازی شده از مایعات بیماران مراجعه کننده به بیمارستان رازی رشت- مجری طرح: جناب آقای دکتر علیرضا جعفری

3- بررسی اثرات ضد باکتریایی و سمیت سلولی نانو ذرات نقره و اکسید روی بارگیری شده در پلی لاکتیک کو-گلیکو لاکتیک اسید علیه مایکوباکتریوم توبرکلوزیس- مجری طرح: جناب آقای دکتر علیرضا جعفری

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/10/09
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   0  کل مراجعات:   856