سایت اصلی دانشگاه |  پنجشنبه 1 تیر 1396 English
جستجو:  
طرحهای تحقیقاتی پایان یافته

1.بررسی همبستگی نسبت قطر 3/1 فوقانی به 3/1 تحتانی قفسه سینه با الگوی انسدادی اسپیرومتری
 
2.بررسی شیوع التهاب گرانولوماتوز در نمونه برداری های پستان از سال 85 تا 90 در آزمایشگاه های شهر رشت
 
3.بررسی همبستگی شاخص های رادیوگرافی و یافته های اسپیرومتری در بیماران دچار پرهوایی مراجعه کننده به بیمارستان رازی رشت از سال 87 تا پایان سال 89
 
4.بررسی ویژگی های اپیدمیولوژیکی، بالینی ،رادیوگرافیک و تست های عملکردی ریوی بیماران سارکوئیدوزی مراجعه کننده به یک کلینیک ارجاعی فوق تخصصی ریه در شهرستان رشت در سالهای 88-80
 
5.تعیین فراوانی نسبی علل هموپتزی در بیماران با شکایت هموپتزی در بیمارستان رازی
 
6.بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک سرطان اولیه ریه در استان گیلان طی سال 1390 الی 1392
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1393/04/23
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   506