سایت اصلی دانشگاه |  شنبه 29 مهر 1396 English
جستجو:  
طرحهای تحقیقاتی پایان یافته

اعتبارسازی و اعتماد سازی نسخه فارسی پرسشنامهLCADL

 

بررسی  فراوانی عوامل خطر آسم شدید مقاوم به درمان در بیماران مراجعه کننده به یک کلینیک فوق تخصصی ارجاعی ریه درشهر رشت

 

بررسی فراوانی پیامد های احیای قلبی-ریوی و عوامل مؤثر بر آن در بیماران دچار ایست قلبی در مرکز درمانی رازی طی  سال 95

 

 بررسی همبستگی حرکات دیافراگم و شدت بیماری در مبتلایان به COPD  توسط اولتراسونوگرافی

 

مقایسه سطح سرمی سیتوکین IL-10 در افراد مبتلا به سارکوئیدوز ریوی مراجعه کننده به بیمارستان رازی رشت با افراد سالم طی سال های 1394 تا 1395

 

بررسی اثر درمان ریفلاکس معده به مری بر حمله حاد بیماری COPD

 

 بررسی نقش پیش بینی کننده یافته های سی تی اسکن با وضوح بالا در مسیر درمانی پنوموتوراکس خود به خودی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های رازی و آریای رشت طی سالهای 92- 95

 

 بررسی فراوانی آمبولی ریوی در مبتلایان به شدت گیری حاد  COPDمراجعه کننده به اورژانس بیمارستان رازی رشت

 

بررسی همراهی سطح آنزیم های قلبی با یافته های قلبی- ریوی در بیماران با  شدت گیری حاد بیماری انسدادی مزمن ریه بستری شده در اورژانس بیمارستان رازی رشت طی سال های 93-91

 

 مقایسه نتایج تست ارزیابی بیماریCOPD(CAT)بانتایج اسپیرومتری درمبتلایان بهCOPD مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان رازی و یک کلینیک تخصصی در شهرستان رشت طی سالهای92-1391

 

 بررسی ارتباط شاخص های تغییرات فصلی و آب و هوایی با میزان شدت گیری بیماری های انسدادی ریه (COPD، آسم و برونشکتازی) در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان رازی بین اسفند 1387 تا اسفند 1392
 
 
 تاثیر سندرم متابولیک بر پارامترهای عملکرد ریوی وشدت بیماری در بیماران مبتلا به آسم
 
 
 بررسی میزان اثربخشی پلورودز با بتادین در پلورال افیوژن بدخیم در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان آریا و رازی رشت
 
 
 بررسی تاثیر ویتامین D بربهبود بالینی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریوی 
 
 
 بررسی همبستگی بین فشار شریان ریوی با شدت انسداد در بیماران مبتلا به
COPD با میانگین برون ده بطن چپ برابر و بیشتر از 40%

بررسی همبستگی نسبت قطر 3/1 فوقانی به 3/1 تحتانی قفسه سینه با الگوی انسدادی اسپیرومتری
 
بررسی شیوع التهاب گرانولوماتوز در نمونه برداری های پستان از سال 85 تا 90 در آزمایشگاه های شهر رشت
 
بررسی همبستگی شاخص های رادیوگرافی و یافته های اسپیرومتری در بیماران دچار پرهوایی مراجعه کننده به بیمارستان رازی رشت از سال 87 تا پایان سال 89
 
بررسی ویژگی های اپیدمیولوژیکی، بالینی ،رادیوگرافیک و تست های عملکردی ریوی بیماران سارکوئیدوزی مراجعه کننده به یک کلینیک ارجاعی فوق تخصصی ریه در شهرستان رشت در سالهای 88-80
  
تعیین فراوانی نسبی علل هموپتزی در بیماران با شکایت هموپتزی در بیمارستان رازی
 
بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک سرطان اولیه ریه در استان گیلان طی سال 1390 الی 1392
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/04/24
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   636