سایت اصلی دانشگاه |  سه شنبه 2 خرداد 1396 English
جستجو:  
اعضاء
 دکترعلی علوی
رئیس مرکز تحقیقات
 بیماریهای التهابی ریه
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 
CV  
 
دکتر منوچهر آقاجان زاده
عضو موسس مرکز تحقیقات بیماریهای التهابی ریه
استاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان 
 
 
 CV
دکتر سیروس امیرعلوی
عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات
بیماریهای التهابی ریه
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی
گیلان 

 

CV

   
دکتر رسول علیان نژاد
عضو موسس مرکز تحقیقات 
بیماریهای التهابی ریه
استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان
CVدکتر نجم الله طائفه
عضو موسس مرکز تحقیقات بیماریهای التهابی ریه 
 CV
 دکتر حسین همتی
عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماریهای التهابی ریه
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 CV
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1394/07/15
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   0  کل مراجعات:   1262