سایت اصلی دانشگاه |  پنجشنبه 1 تیر 1396 English
جستجو:  
اعضاء

 دکترعلی علوی
رئیس مرکز تحقیقات
 بیماریهای التهابی ریه
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 
CV  
 
دکتر منوچهر آقاجان زاده
عضو موسس مرکز تحقیقات بیماریهای التهابی ریه
استاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان 
 
 
 CV
دکتر سیروس امیرعلوی
عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات
بیماریهای التهابی ریه
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی
گیلان 

 

CV

   
 
دکتر میرسعید عطارچی
عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماریهای التهابی ریه 
CVدکتر نجم الله طائفه
عضو موسس مرکز تحقیقات بیماریهای التهابی ریه 
 CV
 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/03/20
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   5  کل مراجعات:   1297