سایت اصلی دانشگاه |  پنجشنبه 27 دی 1397 English
جستجو:  
پایان نامه
چاپ

پایان نامه ها

1- بررسی جنبه های اپیدمیولو‍ژ‍یک و بالینی برونشکتازی در بیماران بستری شده در مرکز آموزشی درمانی رازی رشت طی سالهای96 تا 1391- استاد راهنما : جناب آقای دکتر علی علوی ، جناب آقای دکتر علیرضا جعفری نژاد / استاد مشاور : سرکار خانم دکتر آزیتا تنگستانی نژاد ، سرکار خانم الهه رفیعی

 2- بررسی ارتباط بین اندازه دور کمر و شدت انسداد راه های هوایی بر اساس تست های عملکرد ریوی در بیماران مبتلا به COPD - استاد راهنما : سرکار خانم دکتر زهرا عباسی رنجبر / استاد مشاور : جناب آقای دکتر علی علوی

3- بررسی ارتباط بین سطح مقطع عضلات رکتوس فموریس اندازه‌گیری شده توسط اولتراسوند و شدت بیماری در مبتلایان به بیماری انسدادی مزمن ریه در سال 1395- استاد راهنما: جناب آقای دکتر علی علوی ، جناب آقای دکتر امیرضا دلیلی / استاد مشاور : سرکار خانم الهه رفیعی   

4- بررسی مقایسه پیامدهای استفاده یا عدم استفاده ازلوله قفسه سینه(chest tube)در بیماران با شکستگی دنده کاندید ونتیلاسیون مکانیکیدرICU واتاق عمل بیمارستان پورسینا و آریای رشت از مهر 1393 تا شهریور 1395- استاد راهنما: جناب آقای دکتر منوچهر آقاجانزاده / استاد مشاور: جناب آقای دکتر محمدرضا مبین ، سرکار خانم الهه رفیعی

5- بررسی دو روش کاپیتوناژ وغیر کاپیتوناژ در برخورد با حفره باقیمانده پس از جراحی و تخلیه محتویات کیست هیداتید ریوی عارضه دار و بدون عارضه در مدت ده سال (92-82) -  استاد راهنما : جناب آقای دکتر منوچهر آقاجانزاده / استاد مشاور : جناب آقای دکتر علی علوی ، جناب آقای دکتر محمد صادق اسماعیلی دلشاد

6- بررسی ارتباط بین ابعاد راههای هوایی براساس High resolution Computed Tomography (HRCT) - Scanبا شدت انسداد در بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه (COPD) پایدار- استاد راهنما: جناب آقای دکتر علی علوی/ استاد مشاور : سرکار خانم دکتر آزیتا تنگستانی نژاد ، جناب آقای دکتر احسان کاظم نژاد

7- بررسی ارتباط بین ضخامت انتیما - مدیا شریان کاروتید مشترک و شدت بیماری COPD- استاد راهنما: جناب آقای دکتر حسین امانی / استاد مشاور : جناب آقای دکتر علی علوی ، جناب آقای دکتر احسان کاظم نژاد 

8- مقایسه عود و عوارض دبریدمان در مقابل اکسزیون وسیع در درمان سل دیواره قفسه سینه در مرکز آموزشی درمانی رازی شهر رشت در طی سال‌های 1385 تا 1394 استاد راهنما : جناب آقای دکتر منوچهر آقاجانزاده / استاد مشاور : جناب آقای دکتر آیدین پورکاظمی ، سرکار خانم الهه رفیعی

9- بررسی همبستگی بین توده عضلات بین دنده ای و شدت بیماری در مبتلایان به بیماری انسدادی مزمن ریه توسط اولتراسوند استاد راهنما : جناب آقای دکتر امیررضا دلیلی / استاد مشاور : جناب آقای دکتر علی علوی ، جناب آقای دکتر احسان کاظم نژاد

10- بررسی علل، تظاهرات بالینی، نحوه ی تشخیص و درمان بیماران مبتلا به پارگی تأخیری دیافراگم مراجعه‌کننده به بخش جراحی بیمارستان های شهر رشت از سال 85 تا آخر شهریورماه ۱۳۹۴- استاد راهنما : جناب آقای دکتر منوچهر آقاجانزاده ، جناب آقای دکتر محمد صادق اسماعیلی دلشاد / استاد مشاور : سرکار خانم الهه رفیعی

11- بررسی اثر بخشی روش EPMP(تدبیر مشکل بیمار به روش الکترونیکی)بر آگاهی از فرایند فراهم آوری اعضا در پرستاران بخش های مراقبت ویژه دانشگاه علوم پزشکی گیلان و مازندران سال1395-1394- استاد راهنما : جناب آقای دکتر سیروس امیرعلوی / استاد مشاور : سرکار خانم دکتر ایده دادگران

12- بررسی شیوع انواع عفونت در سالمندان بستری شده در بیمارستان رازی طی سال 1392- استاد راهنما : جناب آقای دکتر آیدین پورکاظمی / استاد مشاور : سرکار خانم دکتر لیدا محفوظی

13- بررسی انواع روش های درمانی پنوموتوراکس خودبخودی در بیماران بستری در بیمارستان رازی و آریا در شهر رشت در طی سال های 1388 لغایت1393- استاد راهنما : جناب آقای دکتر منوچهر آقاجانزاده ، جناب آقای دکتر محمد صادق اسماعیلی دلشاد / استاد مشاور : سرکار خانم الهه رفیعی

14- بررسی پروفایل باکتریایی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی زخم های سوختگی در بیماران مبتلا به سوختگی بستری شده در بیمارستان ولایت شهرستان رشت طی فروردین 1387 لغایت اسفند 1392- استاد راهنما : جناب آقای دکتر آیدین پورکاظمی / استاد مشاور : جناب آقای دکتر سیروس امیرعلوی

15- بررسی فراوانی عفونت ادراری و عوامل همراه آن در کودکان مبتلا به عفونت سیستم ادراری مراجعه کننده به بیمارستان 17 شهریور طی سال های 94-89- استاد راهنما : جناب آقای دکتر افشین صفایی اصل / استاد مشاور : سرکار خانم الهه رفیعی

16- بررسی اندیکاسیون ‌های اعمال جراحی در بیماران با اختلالات تیروئیدی در دو بیمارستان‌ رازی و آریا شهر رشت در طی سال ‌های 1386 95- استاد راهنما : جناب آقای دکتر منوچهر آقاجانزاده ، جناب آقای دکتر محمد صادق اسماعیلی دلشاد / استاد مشاور : جناب آقای دکتر بهرنگ معتمد

17- بررسی علائم، نحوه تشخیص، درمان و عوارض حاصل از درمان در گواتر رترواسترنال بیماران در بیمارستان رازی و آریا شهر رشت از سال 1386 تا 92- استاد راهنما : جناب آقای دکتر منوچهر آقاجانزاده / استاد مشاور : جناب آقای دکتر محمد رضا عسگری ، سرکار خانم دکتر فرشته محمدی

18- تعیین وضعیت اپیدمیولوژیک علایم، علل و عوارض روش های درمانی در بیماران با تنگی تراشه ی درمان شده در بیمارستان رازی و آریا طی اسفند92تا اسفند94- استاد راهنما : جناب آقای دکتر منوچهر آقاجانزاده / استاد مشاور : جناب آقای دکتر سیامک ریماز ، سرکار خانم الهه رفیعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/11/16