سایت اصلی دانشگاه |  یکشنبه 30 دی 1397 English
جستجو:  
مطالب آموزشی واحد بهورزی
 
مطالب َآموزشی واحد بهورزی
چاپ

مطالب آموزشی مرکز آموزش بهورزی :

-       شرح وظایف آموزشگاه بهورزی به طور کامل توضیح داده شد.در ذیل به دو مورد از کلیدی ترین وظایف اشاره می شود  که عبارتند از :

  1- باز آموزی کلیه پرسنل بهداشتی

-       2-  آموزش دانش آموزان بهورزی

اولین رده باز آموزی بهورز در خانه بهداشت می باشد . 1900 بهورز در 960 خانه بهداشت در استان مشغول به کار می باشند . که کاردان های واحد های مختلف بر عملکرد بهورزان نظارت دارند .رده های مختلف نظارت بر کار بهورزان به ترتیب کاردان – کارشناس –پرستار – پزشک می باشد. اولین نقش واحد آموزش بهداشت نیاز سنجی می باشد .هر سال در بهمن ماه از 16 شهرستان برنامه نیاز سنجی به 15 واحد استان ارسال می گردد .هر شهرستان با توجه به اولویت خود ،برنامه ریزی عملیاتی تنظیم می کند .

-       نکته حائز اهمیت در برنامه باز آموزی بهورزان این است که افراد به صورت فعال در برنامه باز آموزی شرکت کنند و در پایان دوره باز آموزی ارزشیابی پایانی از بهورز انجام می گیرد .سقف ساعت باز آموزی بهورزان 60 ساعت می باشد که بیشترین ساعت باز آموزی به دو واحد بیماریها و بهداشت خانواده و کمترین ساعت بازآموزی به واحد بهداشت دهان و دندان و دارویی اختصاص می یابد .بهورزان در دروس مربوطه اگر به 70 درصد سوالات پاسخ صحیح بدهند نمره بازآموزی را اخذ خواهند کرد.علاوه بر بازآموزی ،وظیفه دوم آموزشگاه بهورزی آموزش دانش آموزان بهورزی می باشد.

-       متقاضیان  بعد از قبول شدن در آزمون ورودی و مسایل گزینش و حراست ، وارد آموزشگاه بهورزی می شوند و 2 سال آموزش می بینند . در این 2 سال دروس تئوری و عملی به آنها آموزش داده می شود .در پایه اول  بعد از 29 هفته آموزش تئوری و عملی 15 هفته وارد خانه بهداشت آموزشی میشوند .دانش آموز در خانه بهداشت آموزشی 20 روز به صورت تک برنامه کار می کند و بقیه روزها را به صورت ادغام یافته کار می کند . بعد از کارآموزی پایه اول، امتحان گرفته می شود و در صورت قبولی وارد پایه دوم آموزشی می شود .در این پایه بعد از 24 هفته آموزش 6 ماه وارد خانه بهداشت روستای خودش می شود . هر مربی موظف است که در هر هفته هر درس را مورد ارزیابی و نظارت قرار دهد . بعد از کار آموزی پایه دوم ، مجددا از دروس پایه دوم امتحان به عمل می آید که بعد از قبولی ،بهورز 2 هفته دیگر در خانه بهداشت روستای خودش مشغول به کار میشود و بعد یک امتحان پایانی از بهورز توسط مربیان بهورزی گرفته می شود . بعد از امتحان فوق الذکر در یک تاریخ نهایی ارزشیابی فینال توسط استان انجام می گردد و مدرک پایانی به بهورز داده می شود .

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/09/29


تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/09/29
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   0  کل مراجعات:   475