سایت اصلی دانشگاه |  شنبه 5 خرداد 1397 English
جستجو:  
فرمها و فرایند های واحد بهداشت حرفه ای
چاپ

پنل مدیریتی واحد بهداشت حرفه ای  1393

 

ردیف

شرح شاخص

درصد استان

درصد رودبار

                     1

درصد کارگاههای تحت پوشش زیر20 نفر

91

100

                     2

درصد کارگاههای تحت پوشش 49-20 نفر

76

100

                    3

درصد کارگاههای تحت پوشش499-50 نفر

100

93

                   4  

درصد کارگاههای تحت پوشش بالای 500نفر

100

نداشتیم

                     5

درصد شاغلین در معرض حداقل یک عامل زیان آور فیزیکی (صدا)

18

31

                    6

درصد شاغلین در معرض حداقل یک عامل زیان آور شیمایی(گرد وغبار)

16

28

                    7

درصد شاغلین در معرض حداقل یک عامل زیان آور ارگونومیکی(وضعیت نا مناسب بدن)

22

41.8

                   8
 

درصد شاغلینی که از وسایل حفاظت فردی مناسب شنوایی استفاده میکنند.

61

52

                     9

درصد کارگاههای دارای ایستگاه بهگر

5

0

               10 

درصد کارگاههای دارای خانه بهداشت کارگری

2

2.4

               11 

درصد کارگاههای دارای مرکز بهداشت کار

100

100

                 12

درصد شاغلینی که خدمات بهداشت حرفه ای دسترسی دارند(تعداد موجود کمتر از بازرسی شده میباشد )

58

100

                13

تعداد کارگاههای قالیبافی بهسازی شده

38

0

                 14

درصد کشاورزان آموزش دیده در زمینه بهداشت حرفه ای

77

2.15

               15 

درصد بیمارستان های دارای واحد بهداشت حرفه ای

31

0

                 16

متوسط سرانه بازدید روزانه کارگاهی(از تعداد بازرس ضرب در بازدید مورد انتظار405*4تقسم به تعداد کل بازرسی شده در سال )

1.4

1

                 17

درصد بازرسان بهداشت حرفه ای که دوره های آموزشی و باز آموزی را گذرانده اند

93

100

                18

درصد شاغلین تحت پوشش معاینات در کارگاههای خانگی

18

33

                 19

درصد شاغلین تحت پوشش معاینات در کارگاههای زیر 20 نفر

33

15.6

                 20

درصد شاغلین تحت پوشش معاینات در کارگاههای 49-20 نفر

67

59.8

                 21

درصد شاغلین تحت پوشش معاینات در کارگاههای 50-499نفر

63

45.3

                 22

درصد شاغلین تحت پوشش معاینات در کارگاههای بالای 500نفر

73

نداشتیم

                 23

درصد شاغلین مبتلا به کاهش شنوایی(تعداد موارد گزارش شده از فرم 111-3تقسیم بر کل شاغل در معرض صدا)

11

12.15

                 24

درصد شاغلین مبتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی(تعداد موارد گزارش شده از فرم 111-3تقسیم بر تعداد کل شاغل با وضعیت بدنی نامناسب)

2

3.56

                 25

درصد شاغلین مبتلا به بیماریهای ریوی(جمع شرایط خاص تنفسی با پنومونی تنفسی تقسیم بر شاغلین درمعرض آئروسل)

2

6.17

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1394/09/30
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   342