سایت اصلی دانشگاه |  دوشنبه 18 فروردین 1399 English
جستجو:  
رئوس برنامه ها ي آزمایشگاه
چاپ

رئوس فعالیت واحد آزمایشگاه شبکه بهداشت رودسر

عملکرد کاری واحد در جهت اهداف بهداشتی و برنامه پزشک خانواده تعریف شده است.

1- انجام باکتریولوژی آب نمونه های شهری و روستایی

2- بررسی نمونه خلط بیماران از وجود باسیل سل

3- انجام آزمایشات هماتولوژی مراجعان پیش از ازدواج در جهت بررسی تالاسمی مینور.

4- انجام آزمایشات عدم اعتیاد.

5- انجام آزمایش جوش شیرین در نان

6- انجام آزمایش التور در جهت تشخیص بیماری شبه وبا بخصوص در فصول گرم سال و موارد اپیدمیک.

7- انجام کلیه آزمایشات برنامه پزشک خانواده

8- نمونه گیری نوزادان بدو تولد جهت بررسی کم کاری تیروئید.

اهم کلاسهای آموزشی:

1-کلاس آموزش سل

2- آزمایش التور

3- مدیریت پسماند و ایمنی در آزمایشگاه

4-کارگاههای آموزشی هماتولوژی – بیوشیمی – میکروب

شرح وظایف پرسنل ستادی و مرکزی آزمایشگاه رودسر

1- فرهاد یوسفی:

مسئول آزمایشگاه شهرستان

نظارت و پایش و تکمیل چک لیست های نظارتی

شرکت در کمیته های مشترک در مرکز بهداشت

تنظیم فرمهای آماری و تحویل به معاونت محترم بهداشتی استان

2-سید اسماعیل مهدوی:

مسئول آزمایشگاه مرکزی مرکز بهداشت:

نظارت بر حسن انجام کار واحد

انجام آزمایشات مواد مخدر

نمونه گیری از نوزادان بدو تولد.

4- دباغی:

بررسی میکروسکپی لام سل و ساخت محیط التور و انجام آزمایش –محیط سازی در جهت کشت سل.

5- محمد زینل:(کاردان آزمایشگاه)

اتجام آزمایشات کشت و کامل ادرار و انگل شناسی و انجام آزمایش باکتریولوژی آب و ساخت محیط

6- عبدالعلی دباغی:(کارشناس آزمایشگاه)

کشت نمونه خلط و رنگ آمیزی لامهای سل و نمونه گیری

7- سیده ساره ثارالهی (کاردان آزمایشگاه)

فریبا علی اکبر زاده (پذیرش و جوابدهی کامپیوتری)

8- نوید آذرپور (مسئول تعرفه)

9- حسن حسینی (خدمات و کنترل نمونه گیری عدم اعتیاد)

10- حسین نیک قلب (خدمات)

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/07/01
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   0  دیروز:   0  کل مراجعات:   82