سایت اصلی دانشگاه |  یکشنبه 18 خرداد 1399 English
جستجو:  
معرفي و شرح وظايف واحد آموزش بهورزي
چاپ
 

 

وظایف عمده مرکز آموزش بهورزی:

 

1-پذیرش بهورز و آموزش و تربیت بهورزان

2-بر گزاری دوره های آموزشی 

به دلیل وجود بر نامه های ادغام یافته در سیستم بهداشتی درمانی با هدف ارتقاء دانش ، مهارت و ایجاد بینش جدید در کار کنان با همکاری سایر واحد های ستادی اجرا می شود.

3-نظارت بر فعالیت خانه های بهداشت اجرایی

4-شناخت راه کار ها و جهت گیری های آموزشی

5-بر گزاری جلسات ماهیانه شورای مربیان در جهت اتخاذ تصمیمات آموزشی ، بررسی وضعیت دانش آموزان و ....

6-تنظیم بر نامه های علمی  فرهنگی ، اجتماعی برای دانش آموزان

7-نظارت مستمر بر فعالیت پرسنل خانه های بهداشت آموزشی ، دانش آموزی و اجرایی

8-برگزاری شورای بهورزی هر سه ماه یکبار و پیگیری مصوبات آن

9-بررسی پستهای بلاتصدی بهورزی با حضور کارشناس مسئول بهورزى استان

10-اعلام نیاز و اولویتها به مرکز بهداشت استان و پیگیری کسب مجوز با همکاری حوزه معاونت بهداشتی

11-توجیه برنامه در روستاهای اصلی و قمر خانه های بهداشت و جلب همکاری مردم،شورای اسلامی،معتمدان محلی و غیره از طریق مراجعه مستقیم مدیر ،مربیان و کارشناسان واحد گسترش مرکز بهداشت شهرستان

12-برقراری ارتباط با خانواده ها و جستجوی نفرات واجد شرایط برای ارائه خدمات بهداشتی درمانی و توجیه ارزش این خدمات

13-اطلاع رسانی در خصوص پذیرش بهورز بومی در روستاهای مورد نظر از طریق نشر آگهی در مساجد ،خانه بهداشت،مراکز بهداشتی درمانی ،اماکن عمومی و غیره

14-جمع آوری مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام داوطلبان ،تنظیم پرونده و صدور کارت شرکت در جلسه آزمون

تائید بومی بودن و محل سکونت داوطلبان

15-برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه برای انتخاب نفرات برتر از بین داوطلبان بومی هر محل و معرفی آنان به هسته گزینش

16-اعلام اسامی پذیرفته شدگان برای ثبت نام و تکمیل پرونده در مرکز آموزش بهورزی

17-نظارت و ارزشیابی کلاسها و کارگاههای برگزار شده بر اساس چک لیست( تهیه طرح درس،پیش آزمون و پس آزمون, نحوه تهیه سئوالات ,انتخاب مربی 

18-ارزشیابی دوره های آموزش درحین اجرا و بعد از پایان دوره به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل پیشنهادها و تعیین نارسایی ها و ارائه فرمهای لازم جهت رفع نارسائی ها و بهبود آموزش

19-برگزاری مراسم بزرگداشت روز بهورز با همکاری سایر واحدهای ستادی

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/05/15

نام :مریم

خانوادگی :کاس کلدره

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

سمت:مدیرمرکزاموزش بهورزی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام:فاطمه

خانوادگی:پاکدامن

مدرک تحصیلی:کارشناس پرستاری

سمت:مربی پرستاری 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام:لیلا

خانوادگی:عرب مفرد

مدرک تحصیلی:کارشناس بهداشت محیط

سمت:مربی بهداشت محیط

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام:سیده زهرا

خانوادگی:مجتهدزاده

مدرک تحصیلی:کارشناس مامایی

سمت:مربی مامایی 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/05/15
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   0  دیروز:   0  کل مراجعات:   235