سایت اصلی دانشگاه |  یکشنبه 18 خرداد 1399 English
جستجو:  
رئوس برنامه ها
چاپ
 

رئوس برنامه ها ی واحد طرح گسترش بشرح ذیل می باشد:

 • نظارت و پایش از سیستم شبکه ها

 • راه اندازی و بهبود استاندارد واحدهای ارائه دهنده خدمت

 • انجام امور بیمه روستایی و پزشک خانواده (عقد قرارداد با پزشکان و ماماها جهت همکاری در طرح)

 • تعیین پراکندگی جغرافیایی واحدهای بهداشتی در منطقه و نمایش آن در نقشه

 • بررسی و تطبیق شرایط جغرافیائی و جمعیتی با امکانات فنی و پوشش واحدهای بهداشتی و پیشنهاد اصلاح طرحهای گسترش

 • بررسی و تطبیق نیروهای انسانی منظور شده برای واحدها و پیشنهاد اصلاح تشکیلات آن

 • همکاری با مرکز آموزش بهورزی برای انتخاب و تربیت بهورزان بومی

 • پیگیری پروژه های موجود

 • هماهنگی و همکاری با برنامه های جاری بهداشتی

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/11/29

رئوس برنامه ها ی واحد طرح گسترش بشرح ذیل می باشد:

 • نظارت و پایش از سیستم شبکه ها

 • راه اندازی و بهبود استاندارد واحدهای ارائه دهنده خدمت

 • انجام امور بیمه روستایی و پزشک خانواده (عقد قرارداد با پزشکان و ماماها جهت همکاری در طرح)

 • تعیین پراکندگی جغرافیایی واحدهای بهداشتی در منطقه و نمایش آن در نقشه

 • بررسی و تطبیق شرایط جغرافیائی و جمعیتی با امکانات فنی و پوشش واحدهای بهداشتی و پیشنهاد اصلاح طرحهای گسترش

 • بررسی و تطبیق نیروهای انسانی منظور شده برای واحدها و پیشنهاد اصلاح تشکیلات آن

 • همکاری با مرکز آموزش بهورزی برای انتخاب و تربیت بهورزان بومی

 • پیگیری پروژه های موجود

 • هماهنگی و همکاری با برنامه های جاری بهداشتی

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/11/29
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   0  دیروز:   0  کل مراجعات:   114