سایت اصلی دانشگاه |  چهارشنبه 7 اسفند 1398 English
جستجو:  
رئوس برنامه ها
چاپ

رئوس برنامه ها ی واحد طرح گسترش بشرح ذیل می باشد:

  • نظارت و پایش از سیستم شبکه ها

  • راه اندازی و بهبود استاندارد واحدهای ارائه دهنده خدمت

  • انجام امور بیمه روستایی و پزشک خانواده (عقد قرارداد با پزشکان و ماماها جهت همکاری در طرح)

  • تعیین پراکندگی جغرافیایی واحدهای بهداشتی در منطقه و نمایش آن در نقشه

  • بررسی و تطبیق شرایط جغرافیائی و جمعیتی با امکانات فنی و پوشش واحدهای بهداشتی و پیشنهاد اصلاح طرحهای گسترش

  • بررسی و تطبیق نیروهای انسانی منظور شده برای واحدها و پیشنهاد اصلاح تشکیلات آن

  • همکاری با مرکز آموزش بهورزی برای انتخاب و تربیت بهورزان بومی

  • پیگیری پروژه های موجود

  • هماهنگی و همکاری با برنامه های جاری بهداشتی

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/11/29
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   0  دیروز:   0  کل مراجعات:   86