سایت اصلی دانشگاه |  دوشنبه 18 فروردین 1399 English
جستجو:  
معرفي و شرح وظايف واحد بهداشت روان
چاپ

شرح وظایف واحد بهداشت روان

· برگزاری کمیته شهرستانی بهداشت روان

· پذیرش مسئولیت علمی اجرایی برنامه های بهداشت روان تحت نظارت معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی

· برنامه ریزی آموزش پزشک عمومی و پزشک خانواده به منظور تکمیل سطح سوم ارائه خدمات بهداشت روان شهرستان مطابق دستورالعمل

· برنامه ریزی آموزش پزشکان عمومی شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی

به منظور ارتقاء کیفیت علمی ارائه خدمات در برنامه بهداشت روان مطابق با دستورالعمل

· آموزش کارشناسان مرتبط با برنامه بهداشت روان

· نظارت بر تهیه متون پوستر پمفلت و نشریات مرتبط با برنامه بهداشت روان

· نظارت بر سیستم ارجاع برنامه بهداشت روان

· نظارت بر فعالیت پزشکان عمومی و پزشکان خانواده در حیطه برنامه بهداشت روان

· برنامه ریزی و نظارت علمی و اجرایی مرتبط با برنامه در هفته بهداشت روان

· مشارکت در امر پایش برنامه های اجرا شده در سطح شبکه

· اجرای برنامه های آموزشی کارگاهی جلسات و همایشات

· برنامه ریزی جهت بازآموزی پرسنل شبکه بهداشتی درمانی

· برگزاری کلاس آمار و مروری بر نحوه دستورالعمل ها

· آموزش نیروهای بدو خدمت

· شرکت در جلسات بین بخشی در واحدهای ستادی

· ارائه مشاوره به افراد جامعه جهت پیشگیری از بروز اختلالات روانپزشکی و ارتقاء سطح سلامت روان در جامعه

شامل: (مهارت های زندگی ، فرزندپروری، مشاوره تحصیلی ، مشاوره خانواده و مشاوره قبل از ازدواج ، پیشگیری از اعتیاد ) (بصورت فردی و گروهی)

· برگزاری کارگاههای آموزشی در جهت پیشگیری از اعتیاد در شهرستان

· نظارت بر مراکز ترک اعتیاد و همکاری با تیم بازرسی استان

· گردآوری آمار خودکشی از مراکز و بیمارستان شهید انصاری

· * برنامه ریزی و برگزاری کارگاههای آموزشی در زمینه پیشگیری از خودکشی- مهارت های زندگی مهارت های فرزندپروری

حمایت های روانی اجتماعی در بلایا و حوادث غیرمترقبه و پیشگیری از اعتیاد

· تهیه گزارش عملکرد سالیانه برنامه اعتیاد

· گردآوری اطلاعات و آمار فعالیتها و تحلیل آنها

· بررسی مسائل ، مشکلات، تعیین نیازها و اولویت های شهرستان در امر سلامت روانی و اجتماعی و اعتیاد

· پیشنهاد و تدوین برنامه های سلامت روانی و اجتماعی و اعتیاد

· نظارت و پایش برنامه های سلامت روانی و اجتماعی و اعتیاد در مراکز بهداشتی- درمانی شهرستان

· ارزشیابی برنامه ها و انجام مطالعه بار بیماریها در سطح شهرستان

· ارائه حمایت های روانی اجتماعی در حوادث و بلایا و مداخله در بحران

· پیشگیری و مراقبت بیماران مبتلا به اختلالات روانپزشکی

· ارائه مشاوره توانبخشی برای بیماران شدید

· آموزش مهارت های اجتماعی و فعالیتهای روزمره زندگی برای بیماران شدید

· تسهیل دسترسی بیماران شدید به خدمات مددکاری اجتماعی (بهزیستی و کمیته امداد)

· ارائه مشاوره توانبخشی و حمایت های روانشاختی از خانواده بیماران شدید

· پذیرش بیماران و انجام درمان های غیر دارویی ، مشاوره و انجام مداخلات حمایتی

· انجام مداخلات پیشگیری جهت ارتقاء آگاهی جامعه

· مشارکت در بیماریابی اختلالات روانپزشکی و شناسایی اختلالات سوء مصرف مواد

· ادغام سلامت روان در نظام PHC

· تهیه گزارش ادواری برای سطون بالاتر

· ارائه خدمات مشاوره و مداخلات روانشناختی در بیماران مبتلا به اختلالات روانپزشکی و سوء مصرف مواد و گروههای هدف

· مشارکت در تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری و تهیه گزارش عملکرد

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/08/29

تلفن تماس : 42623056 - 42623057

پرسنل واحد بهداشت روان

ردیف

نام نام خانوادگی

سمت

1

آرزو قربانیان

کارشناس مسئول بهداشت روان

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/08/29
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   2  کل مراجعات:   315