سایت اصلی دانشگاه |  جمعه 15 فروردین 1399 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف
چاپ

     
وظایف کارشناس مسئول بهداشت خانواده در سطح شهرستان عبارت است از :
- شناسایی مشکلات منطقه
- الویت بندی مشکلات
- برنامه ریزی 
- پایش و ارزشیابی برنامه ها
- نظارت بر مراکز محیطی
- پیگیری کمبود و مشکلات مراکز محیطی
- اجرای برنامه ها و طرح های ملی و کشوری
- حمایت از مادران باردار آسیب پذیر در زمان بحران و .....
- آموزش پرسنل محیطی
- تشکیل کمیته های بررسی علل مرگ ومیر مادران باردار دراثر عوارض بارداری و زایمان(ارتقاء سلامت مادران) 
- تشکیل کمیته های مرگ ومیر کودکان یکماهه تا 59 ماهه
- هماهنگی با بیمارستانها جهت انجام توبکتومی ( عمل لوله بستن) خانم های متقاضی عمل توبکتومی
نظارت و پشتیبانی
- تشکیل کمیته های ترویج تغذیه با شیر مادر
- تشکیل کمیته های تخصیص شیر به کودکام واجد شرایط
- تشکیل کمیته های درون بخشی و برون بخشی در راستای اجرای برنامه های بهداشت خانواده در زمان لزوم 

شرح وظایف کارشناسان بهداشت خانواده
خدمات و توانمندیهای پرسنل سلامت خانواده در مراکز بهداشتی درمانی روستایی :
- نظارت بر کمیت و کیفیت خدمات و برنامه ها و مقایسه آن با ضوابط و معیارهای تعیین شده در مراکز و خانه های بهداشت 
- اجرای کلاس های آموزشی جهت مراقبین سلامت و بهورزان 
- بررسی و تامین تجهیزات و داروها ی مورد نیاز
- پی گیری کمبود های مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت
- اجرای برنامه های ملی ، استانی و شهرستانی
- نظارت بر توزیع شیر مصنوعی در خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی
- تجزیه ، تحلیل و ارزشیابی اطلاعات و آمار مربوطه به عملکرد برنامه ها
- جذب داوطلب سلامت از کلیه ادارات شهرستان و مراکز بهداشتی درمانی و تحت پوشش
شرح وظایف سلامت خانواده در مراکز بهداشتی درمانی در دو شاخه تعریف می شود :
الف ) مراکز بهداشتی درمانی روستایی
ب) مراکز بهداشتی درمانی شهری
شرح وظایف کارکنان واحد سلامت خانواده در مراکز بهداشتی درمانی شهری :
- ارائه خدمات به مادران باردار 
- ارائه خدمات به کودکان زیر 8 سال
- ارائه خدما ت تنظیم خانواده
- ارائه خدمات میانسالان برای کلیه جمعیت زنان و مردان 30-60 سال
- ارائه خدمات به سالمندان برای سننین 60 سال به بالا
- اجرای برنامه های ملی ، استانی و شهرستانی
شرح خدمات و توانمندیهای پرسنل سلامت خانواده در مراکز بهداشتی درمانی روستایی :
- نظارت بر خانه های بهداشت
- ارائه خدمت به مادران باردار
- انجام معاینات دوره ایی زنان فاصله گذار
- اجرای کلاس های آموزشی جهت بهورزان 
- تامین تجهیزات و داروها ی مورد نیاز
- پی گیری کمبود های خانه های بهداشت
- اجرای برنامه های ملی ، استانی و شهرستانی
- نظارت بر توزیع شیر مصنوعی در خانه های بهداشت
 
پرسنل بهداشت خانواده
 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

سیده فاطمه منعمی

کارشناس مسئول بهداشت خانواده

2

فاطمه رنجبران

کارشناس بهداشت خانواده

3

طلعت حسین نژاد

کارشناس بهداشت خانواده

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/12/14
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   0  دیروز:   0  کل مراجعات:   378