سایت اصلی دانشگاه |  دوشنبه 18 آذر 1398 English
جستجو:  
تاریخ 1398/08/09     تعداد دفعات مشاهده 51 بار     ساعت 08:24:11     گروه خبری اخبار و تازه های شبکه بهداشت و درمان رودسر

کمیته هفته ملی سلامت بانوان ایرانی(10لغایت16آبان)باشعارورزش،شادابی،آرامش باحضورمدیرشبکه بهداشت ،معاون بهداشتی شبکه واعضاء کمیته ظهرامروزچهارشنبه هشت آبان برگزارشد.
;l

کمیته هفته ملی سلامت بانوان ایرانی(10لغایت16آبان)باشعارورزش،شادابی،آرامش باحضورمدیرشبکه بهداشت ،معاون بهداشتی شبکه واعضاء کمیته ظهرامروزچهارشنبه هشت آبان برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی شبکه ومرکزبهداشت رودسر:ظهرامروزچهارشنبه هشت آبان کمیته هفته ملی سلامت بانوان ایرانی باشعار(ورزش،شادابی،آرامش)باحضوردکتریوسفی مدیرشبکه بهداشت،جعفراکبری معاون بهداشتی شبکه وسایراعضاء کمیته درمرکزبهداشت رودسربرگزارگردید.

فاطمه منعمی کارشناس مسئول بهداشت خانواده درخصوص نقش سلامت بانوان درسلامت جامعه گفت:سلامت زنان با توجه به نقش محوری آنان درخانواده مهم ترین راه برای رسیدن به زندگی سالم برای همگان است وتوسعه هرچه بیشتر ورزش دربین بانوان رادرسلامت این قشرموثردانست.

وی درادامه گفت:ارتقاء آموزش درزمینه تحرک بدنی،آماده نمودن فضای ورزشی برای بانوان،تقویت روحیه شادی ونشاط موجب تامین سلامت جسمی وروحی بانوان می شود ودرنهایت سلامتی وشادابی نهادخانواده را پی ریزی می کند