سایت اصلی دانشگاه |  دوشنبه 18 آذر 1398 English
جستجو:  
تاریخ 1398/07/29     تعداد دفعات مشاهده 39 بار     ساعت 07:42:48     گروه خبری اخبار و تازه های شبکه بهداشت و درمان رودسر

ظهرامروزیکشنبه بیست وپنج مهرماه رئیس اداره بیمه سلامت شهرستان رودسر بامدیریت وکارکنان شبکه بهداشت ودرمان بمناسبت هفته بیمه سلامت وتاکید برهمکاری متقابل جهت خدمت رسانی بهتر به بیمه شدگان دیداروگفتگوکردند.

 به گزارش روابط عمومی شبکه ومرکزبهداشت رودسر:ظهرامروزیکشنبه بیست وپنج مهرماه رئیس اداره بیمه سلامت شهرستان بامدیریت وکارکنان شبکه بهداشت ودرمان رودسر بمناسبت هفته بیمه سلامت وتاکید برهمکاری متقابل جهت خدمت رسانی بهتر به بیمه شدگان دیداروگفتگوکردند