سایت اصلی دانشگاه |  دوشنبه 12 خرداد 1399 English
جستجو:  
اخبار مناقصات و مزایدات
Rss
09:34 1399/03/02
دانشگاه علوم پزشکی گیلان در نظر دارد تامین خدمات مراقبت اولیه سلامت در حاشیه شهر مرکز خدمات جامع سلامت را از طریق برگزاری مناقصه واگذار نماید.
14:28 1399/03/01
دانشگاه علوم پزشکی گیلان در نظر دارد فروش دو دستگاه خودرو اتوبوس را از طریق برگزاری مناقصه واگذار نماید.
08:20 1399/03/01
دانشگاه علوم پزشکی گیلان در نظر دارد امور تهیه، طبخ و توزیع غذای در مراکز آموزشی درمانی وبیمارستان های تابعه رادر سراسرگیلان از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.
13:46 1399/02/27
دانشگاه علوم پزشکی گیلان در نظر دارد خرید تجهیزات ذخیره سازی و پشتیبان گیری حوزه فناوری اطلاعات جهت دیتا سنتر در سامانه تدارکات الکترونیک دولت را با یکی از شرکتهای واجد صلاحیت در حوزه فناوری اطلاعات و انفورماتیک از طریق برگزاری مناقصه اقدام نماید.
08:31 1399/02/22
دانشگاه علوم پزشکی گیلان در نظر دارد فروش دو دستگاه خودرو اتوبوس را از طریق برگزاری مناقصه واگذار نماید.
08:18 1399/02/22
دانشگاه علوم پزشکی گیلان در نظر دارد تامین خدمات مراقبت اولیه سلامت در حاشیه شهر مرکز خدمات جامع سلامت را از طریق برگزاری مناقصه واگذار نماید.