سایت اصلی دانشگاه |  شنبه 9 فروردین 1399 English
جستجو:  
اخبار مناقصات و مزایدات
Rss
16:11 1398/12/10
دانشگاه علوم پزشکی گیلان در نظر دارد خرید تجهیزات ذخیره سازی و پشتیبان گیری حوزه فناوری اطلاعات را از طریق برگزاری مناقصه واگذار نماید.