سایت اصلی دانشگاه |  سه شنبه 30 آبان 1396 English
جستجو:  
کارکنان
چاپ
 

مدیریت روابط عمومی و بین الملل

 

طلعت کاویانی 

مسوول رسانه و سرپرست روابط عمومی

 کارکنان

 

 کارشناسان:
  • عباس دولت پور - کارشناس مسئول روابط عمومی

  •  پریوش نورانی- کارشناس روابط عمومی

  • کبری صبحی- کارشناس روابط عمومی
  • سمیه غفاری - کارشناس امور بین الملل

 مسوول دفتر: ابراهیم افروزنه

هماهنگی و فاکس: احمد احمدی

 دبیرخانه و اتوماسیون: اکرم جمادی

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/06/12
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   1  کل مراجعات:   4365