سایت اصلی دانشگاه |  دوشنبه 2 بهمن 1396 English
جستجو:  
کارکنان
چاپ
 

مدیریت روابط عمومی

 

طلعت کاویانی 

سرپرست  روابط عمومی

 کارکنان

 

 کارشناسان:
  • عباس دولت پور - کارشناس مسئول روابط عمومی

  •  پریوش نورانی- کارشناس امور خبری روابط عمومی

  • کبری صبحی- کارشناس اطلاع رسانی و نشریات روابط عمومی
  • سمیه غفاری - کارشناس امور بین الملل
  • اعظم بیدریغ کسمایی - کارشناس سمعی و بصری روابط عمومی

 مسوول دفتر: ابراهیم افروزنه

هماهنگی و فاکس: احمد احمدی

 دبیرخانه و اتوماسیون: اکرم جمادی

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/10/18
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   2  کل مراجعات:   4490