سایت دانشگاه علوم پزشکی گیلان |  سه شنبه 2 بهمن 1397 English
جستجو:  
اعضاء
چاپ

 اعضای مر کز تحقیقات بهداشت باروری

 
 

دکتر سیده هاجر شارمی (CV)

استاد تمام، متخصص زنان و زایمان 

رئیس مرکز تحقیقات بهداشت باروری

عضو موسس و عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بهداشت باروری

 sharami@gums.ac.ir

 

 دکتر مریم اصغرنیا (CV)

 استاد تمام، فوق تخصص نازایی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

عضو موسس و عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بهداشت باروری

maryamasgharnia@yahoo.com

 

 دکتر زیبا ظهیری (CV)

استاد تمام، فوق تخصص نازایی

عضو موسس و عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بهداشت باروری

drzibazahiri@yahoo.com

 

 دکتر رویا فرجی (CV)

استاد تمام، متخصص زنان و زایمان

عضو موسس و عضو َشورای پژوهشی مرکز تحقیقات بهداشت باروری

royafaraji1371@yahoo.com

 

 دکتر فروزان میلانی (CV)

دانشیار، فوق تخصص پریناتولوژی

عضو موسس و عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بهداشت باروری

forozanmilani@yahoo.com

 

 دکتر فرشته فکور (CV)

استادیار، فوق تخصص انکولوژی زنان

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بهداشت باروری

fereshtehfakor@yahoo.com

 

 دکتر ماندانا منصور قناعی (CV)

دانشیار، متخصص زنان و زایمان

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بهداشت باروری

m_m_ghanaie@yahoo.com

 

 دکتر سودابه کاظمی (CV)

استادیار، متخصص زنان و زایمان

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بهداشت باروری

drsodabehkazemi@gmail.com

 
 

دکتر فاطمه حسین زاده (CV)

استادیار، متخصص زنان و زایمان

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بهداشت باروری

drfatemehhosseinzadeh@gmail.com
 

 دکتر رویا کبودمهری (CV)

استادیار، فوق تخصص نازایی

محقق

drkabodmehri@gums.ac.ir

 

 دکتر زهرا رفیعی (CV)

 استادیار، متخصص زنان و زایمان

محقق

zahrarafiei@gums.ac.ir

 

 خانم سیده فاطمه دلیل حیرتی (CV)

کارشناس مامایی

کارشناس مسئول مرکز تحقیقات بهداشت باروری

 

 
 خانم سیده مریم عطاری(CV)
 

کارشناس ارشد بهداشت باروری

 
 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/05/29
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   3688