سایت دانشگاه علوم پزشکی گیلان |  جمعه 9 خرداد 1399 English
جستجو:  
فرمها و فرآیندهای دفتر آموزش مداوم
چاپ
 

مشمولین آموزش مداومطراحان و دبیران آموزش مداوم
 معافیت از کسب امتیاز درطی دوره فلوشیپ 01_307534
 مشمولین آموزش مداوم 14_338340
 کسب امتیاز هر سال در همان سال_307395 bakhsh_mohlateersal95
 قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور التزام مراکز مجری به تغییر در فرآیند ثبت و صدور مجوز برنامه های آموزش مداوم در سامانه
 ضوابط کلی آیین نامه اجرای برنامه_های خودآموزی - مقالات
 دستورالعمل صدورگواهی نامه نهایی_307749 آئین نامه تاسیس و بهره بردار
 ثبت نام وصدور گواهی فقط از طریق سامانه_307392 آیین نامه تامین هزینه برنامه های آموزش مداوم مصوب سی و چهارمین جلسه شورای عالی آموزش مداوم (1)
 بخشودگی گروه پیراپزشکی
 آیین نامه تخصیص امتیاز برنامه های آموزش مداوم مصوب سی و چهارمین جلسه شورای عالی آموزش مداوم
 بخشنامه بازنگری شده کمیته ماده 6 آیین نامه اجرایی_307758 برنامه آموزشی مستمر بالینی_307512
 14_338342دستورالعمل اجرایی برنامه-های آموزش مداوم در خارج از محدوده جغرافیایی مرکز مجری

  تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/10/09
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   0  دیروز:   0  کل مراجعات:   22