سایت دانشگاه علوم پزشکی گیلان |  چهارشنبه 14 خرداد 1399 English
جستجو:  
تاریخ 1398/10/25     تعداد دفعات مشاهده 43 بار     ساعت 03:00     گروه خبری مرکز تحقیقات بهداشت باروری

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه دانشجو دکترای حرفه ای آقای دکتر علی محمدی ارانی تحت عنوان  "بررسی میزان شیوع درگیری شبکه براکیال بدنبال زایمان و ریسک فاکتورهای آن در نوزادان متولد شده در بیمارستان الزهرا (س) رشت از سال 1388تا1397" به راهنمایی خانم دکتر فرشته بیدآبادی و خانم دکتر کبودمهری و مشاوره خانم سمیه احمدی در تاریخ 1398/10/7 در مرکز تحقیقات بهداشت باروری با موفقیت به انجام رسید.  

با آرزوی موفقیت روزافزون