سایت دانشگاه علوم پزشکی گیلان |  چهارشنبه 14 خرداد 1399 English
جستجو:  
تاریخ 1398/10/25     تعداد دفعات مشاهده 43 بار     ساعت 03:00     گروه خبری مرکز تحقیقات بهداشت باروری

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه دانشجو دکترای حرفه ای خانم دکتر نازنین صنعت کار تحت عنوان  "ارزیابی نسبت پلاکت به لنفوسیت بعنوان فاکتور پیش گویی کننده پارگی زودرس کیسه آب در زنان باردار در بیمارستان الزهرا(س) رشت" به راهنمایی خانم دکتر بی آزار و مشاوره خانم دکتر شارمی و خانم دکتر روشن در تاریخ 1398/6/31 در مرکز تحقیقات بهداشت باروری با موفقیت به انجام رسید.  

با آرزوی موفقیت روزافزون