سایت دانشگاه علوم پزشکی گیلان |  چهارشنبه 1 آذر 1396 English
جستجو:  
پایان یافته
چاپ

طرحهای اتمام یافته سال 1388 :
* بررسی تاثیر شستشوی قبل از عمل واژن با بتادین بر میزان عفونت پس از سزارین /مجری طرح : خانم دکتر مریم اصغرنیا
* بررسی تاثیر پروژسترون واژینال در جلوگیری از زایمان زودرس / مجری طرح : خانم دکتر سیده هاجر شارمی
* بررسی سیر هیدرونفروز به دنبال هیسترکتومی انتخابی در بیمارستان الزهرا (س) شهر رشت / مجری طرح : خانم دکتر ماندانا منصور قناعی

طرحهای اتمام یافته سال 1389 :
* مقایسة میانگین پروفایل چربی در زنان حاملة چاق مبتلا به پراکلامپسی با زنان حاملة چاق با فشارخون طبیعی /مجری طرح : خانم دکتر سیده هاجر شارمی
* مقایسه تاثیر اکسی توسین با و بدون پروپرانولول در تحریک زایمان /مجری طرح : خانم دکتر سیده هاجر شارمی

طرحهای اتمام یافته سال 1390 :
*بررسی تاثیرتجویز سرپایی ایزوسوربایدمنونیترات بر القاء زایمان /مجری طرح : خانم دکتر ماندانا منصور قناعی
*مقایسه تأثیر تزریق مارکائین %25/0 با لیدوکائین %2 در محل برش جراحی برشدت درد بیماران تحت عمل جراحی سزارین ، دربیمارستان الزهرا رشت در نیمه دوم سال 89
مجری طرح : خانم دکتر ماندانا منصور قناعی
*بررسی تاثیر استفاده از مکمل روی بر نتایج بارداری در مطب های تخصصی زنان و زایمان منتخب و واحد مراقبت های دوران بارداری در دکتر زیبا طهیری بیمارستان الزهرا (س) در شهر رشت/ مجری طرح : خانم دکتر زیبا ظهیری

طرحهای اتمام یافته1391
1- مقایسه تأثیر میزوپروستول زیرزبانی و واژینال بر موفقیت القاء در زنان حامله نخست زای بستری در بیمارستان الزهرا(س) رشت در سال89

2- مقایسه اثر میزوپروستول زیر زبانی و اکسی توسین وریدی در اداره مرحله سوم زایمان در بیمارستان الزهرا(س) رشت در سالهای 90-1389

3- مقایسه میزان تخمک گذاری بعد از الکتروکوتریزاسیون لاپاراسکوپیک یکطرفه و دوطرفه تخمدان در زنان نابارور مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک مقاوم به درمان با کلومیفن سیترات

4-بررسی عوامل خطر در زنان مبتلا به پره اکلامپسی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)

5-بررسی ارتباط سطح سرمی سطح سرمی 25-هیدروکسی ویتامین D با شاخص آنتروپومتریک در بیماران مبتلا به PCOS مراجعه کننده به درمانگاه نازایی بیمارستان الزهرا

6-مقایسه تأثیر دو رژیم میزوپروستول واژینال و زیرزبانی بر موفقیت ختم حاملگی در زنان حاملۀ بستری24-12 هفته نیازمند ختم حاملگی در بیمارستان الزهرا (س) در سال 90

7-بررسی تاثیر کلاسهای آمادگی زایمان بر نتایج آن در مادران باردار مراجعه کننده به زایشگاه رشت درسال 1388- 89

 

طرحهای اتمام یافته1392

 

1- تعیین فنوتیپهای مختلف و خصوصیات بالینی و آزمایشگاهی سندرم تخمدان پلی کیستیک در زنان مراجعه کننده به کلینیک تخصصی غدد و نازایی/ مجری طرح: دکتر سیده هاجر شارمی   همکاران طرح:دکتر فرشته محمدی،دکتر رویا فرجی، دکتر زیبا ظهیری،دکتر احسان کاظم نژاد، سیده فاطمه دلیل حیرتی

2- مقایسه دو روش میزوپروستول خوراکی و اکسی توسین وریدی بر موفقیت القاء لیبر در زنان نخست زای با پارگی پیش از موعد پرده های جنینی بالای 36 هفته بستری در بیمارستان الزهرا در سال 1390/ مجری طرح: دکتر ماندانا منصور قناعی

3- مقایسه آنزیمهای Ast و  Altنمونه مایع شستشوی واژینال در افراد با پارگی کیسه آب و افراد با کیسه سالم در خانم های باردار 36-26 هفته بستری در بخش Labor  بیمارستان الزهرا در سال 1390/ مجری طرح: دکتر مریم اصغرنیا

4- بررسی فراوانی کلامیدیا تراکوماتیس در زنان نابارور سال 1391/ مجری طرح: دکتر ماندانا منصور قناعی

5- مقایسه سطح انزیم گلوکز6فسفات دهیدروژناز در مادران پست پارتوم با سابقه پره اکلامپسی با مادران پست پارتوم سالم در بیمارستان الزهرا/ مجری طرح: دکتر مریم اصغرنیا

6-بررسی عوامل خطر در زنان مبتلا به پره اکلامپسی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) / مجری طرح:دکتر سیده هاجر شارمی   همکاران طرح: فاطمه سلامت،بهاره رفیع پور و زینب جاوید، سیده فاطمه دلیل حیرتی

7-بررسی و مقایسه تأثیر دوزهای کم گاباپنتین و دیکلوفناک در کاهش میزان درد پس از عمل در بیماران تحت جراحی هیسترکتومی به روش بیهوش عمومی/  مجری طرح:دکتر رویا فرجی   همکاران طرح:دکتر کتایون هریالچی، خانم فاطمه سلامت،دکتر فائضه فشخامی

8-بررسی تاثیر عضله ی عرضی شکمی (TAP block) به دنبال تزریق مارکائین، 25/0% بر میزان درد پس از عمل سزارین در زنان بستری در بیمارستان الزهرا رشت در سال  /1390 

   /مجری طرح:خانم دکتر فرشته فکور    همکاران طرح:خانم دکتر فرنوش فرضی، خانم دکتر مهرسیما عبدالله زاده، دکتر فهیمه گلریزان، خانم فاطمه سلامت

9- بررسی تأثیر تجویز متیل نالتروکسان خوراکی بر زمان شروع صداهای روده­ای پس از هیسترکتومی ابدومینال در بیمارستان الزهرا (س) رشت در سال 1390   / مجری طرح:دکتر ماندانا منصور قناعی   همکاران طرح:کتایون هریالچی ، عفت عباداللهی نوده

طرحهای تحقیقاتی اتمام یافته1393

1- طرح تحقیقاتی "مقایسه میزان درد و نیاز به دیکلوفناک پس از سزارین در مادران باردار مبتلا به پره اکلامپسی دریافت کننده سولفات منیزیم با مادران باردار سالم/ مجری طرح: دکتر قناعی

2-طرح تحقیقاتی" تعیین ارتباط بین سطح ویتامینE  و ویتامینC درمایع فولیکولر و سرم  با مورفولوژی تخمک و کیفیت جنین در بیماران(IVF) بیمارستان الزهر ا (س)رشت" / مجری طرح: دکتر شارمی، همکاران طرح: خانم صفورا صفاری

3- مقایسه موفقیت تلقیح داخل رحمی یک مرحله ای و دومرحله ای در بیماران مبتلا به نازایی با علت نامشخص، ناباروری خفیف مردانه و سندرم تخمدان پلی کیستیک/   مجری طرح :دکتر زیبا ظهیری/ همکاران: دکتر فروزان میلانی، خانم فاطمه سلامت

طرحهای تحقیقاتی پایان یافته1394
 

1-مقایسه میزان حاملگی در تلقیح داخل رحمی یک مرحله ای و دو مرحله ای در بیماران مبتلا به نازایی با علت نامشخص و ناباروری خفیف مردانه و سندرم تخمدان پلی کیستیک/ مجری خانم دکتر ظهیری

2- بررسی مقایسه سطوح آنتی بادی ویروس پاپیلومای انسانی پرخطر در سرم بیماران دارای سرطان دهانه رحم و ضایعات پیش بدخیم دهانه رحم و افراد با بیوپسی نرمال دهانه رحم/ مجری خانم دکتر فکور

3- مقایسه سطح سرمی لپتین در زنان باردار با زایمان پره ترم زیر 34 هفته و ترم/ مجری طرح: دکتر سیده هاجر شارمی

4- بررسی تغییرات الکترولیتی(منیزیم و کلسیم) ایجاد شده بدنبال اعمال جراحی الکتیو شکمی در بیماران تحت بیهوشی به دو رو ش نخاعی و عمومی مراجعه کننده به مرکز اموزشی درمانی الزهرا/ دکتر هریالچی، دکتر یاسمن یعقوبی، دکتر ماندنا منصور قناعی ، دکتر فروزان میلانی و دکتر رویا فرجی/

5- بررسی اثر ترانس اگزامیک اسید وریدی بر خونریزی حین و بعد از سزارین در مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) رشت در سال1393/ مجری طرح: دکتر فروزان میلانی

طرحهای تحقیقاتی پایان یافته  1395

1- بررسی ارتباط سطح اسید اوریک خون با شدت پره اکلامپسی و عوارض مادری و جنینی در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا(س)» راهنما: دکتر مریم اصغرنیا، مشاور:آقای پورمرزی دستیار :دکتر مینا مهدی پور/

2- بررسی ارتباط بین موقعیت جفت با جنسیت جنین را در مادران باردار مراجعه کننده به بیمارستان 17 شهریور رشت در سال 1393/ استاد راهنما : دکتر فریبا میربلوک، استاد مشاور: دکتر احسان کاظم نژاد، دستیار زنان: دکتر مریم محمدی

3- بررسی پیامدهای کوتاه مدت آمینوسنتز در بیماران مراجعه کننده به کلینیک الزهرا(س) / استاد راهنما: دکترسیده هاجر شارمی ، استاد مشاور: دکتر فروزان میلانی و دکتر احسان کاظم نژاد

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/10/28
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   0  کل مراجعات:   1517