سایت دانشگاه علوم پزشکی گیلان |  چهارشنبه 24 مرداد 1397 English
جستجو:  
اخبار و تازه های مرکز تحقیقات بهداشت باروری
08:48:30 1397/05/22
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در نظر دارد از فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد رشته های اپیدمیولوژی و آمار زیستی دعوت به همکاری نماید.
08:39:06 1397/05/22
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه از همکاران شاغل در دانشگاه که علاقمند به همکاری تمام وقت یا نیمه وقت در مراکز تحقیقات دانشگاه هستند، دعوت به عمل می آورد.
10:03:09 1397/05/16
برگزاری جلسه دفاع عنوان طرح تحقیقاتی دکترای تخصصی خانم دکتر کبود مهری در تاریخ 1397/5/16 در مرکز تحقیقات بهداشت باروری با موفقیت به انجام رسید.
13:43:02 1397/04/27
برگزاری جلسه دفاع پایان نامه دانشجو دکترای حرفه ای آقای دکتر محمد بخشی
13:42:27 1397/04/27
برگزاری جلسه دفاع عنوان طرح تحقیقاتی دکترای تخصصی زنان خانم دکتر سوده امیرافضلی در تاریخ 1397/4/13 در مرکز تحقیقات بهداشت باروری با موفقیت به انجام رسید.
13:41:48 1397/04/27
برگزاری جلسه دفاع پایان نامه دستیار زنان خانم دکتر یاسمن صراف زاده
13:41:12 1397/04/27
برگزاری جلسه دفاع پایان نامه دستیار زنان خانم دکتر نگار غلامعلی پور
 
منابع علمی