سایت دانشگاه علوم پزشکی گیلان |  پنجشنبه 21 آذر 1398 English
جستجو:  
اخبار و تازه های مرکز تحقیقات بهداشت باروری
Rss
12:22 1398/06/13
08:39 1397/05/22
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه از همکاران شاغل در دانشگاه که علاقمند به همکاری تمام وقت یا نیمه وقت در مراکز تحقیقات دانشگاه هستند، دعوت به عمل می آورد.
12:08 1396/11/30
برگزاری جلسه دفاع پایان نامه دستیار زنان خانم دکتر وحیده حافظی تحت عنوان " بررسی پیامدهای بارداری در نوزادان با توده اکوژن قلبی در دوران جنینی در مقایسه با گروه کنترل سال96"
09:59 1396/09/29
برگزاری جلسه دفاع عنوان طرح تحقیقاتی دکترای تخصصی زنان خانم دکتر مهسا خصوصی در تاریخ 1396/9/29 در مرکز تحقیقات بهداشت باروری با موفقیت به انجام رسید.