سایت اصلی دانشگاه |  سه شنبه 3 بهمن 1396 English
جستجو:  
شاخص ها واحد بيماريها
چاپ

ردیف

عنوان شاخص                                  سال

85

86

87

88

89

90

91

1

درصد نوزادان غربالگری شده برنامه مادرزادی کم کاری تیروئید

77

95

102

107

109

104

106

2

درصد انجام نمونه گیری در روز 5-3 تولد نوزادان

86

89

88

88

88

85

84

3

درصد شروع درمان در کمتر از 28 روز  نوزادان مبتلا به هیپوتیروئید

55

66

47

45

70

68

61

4

تعداد  عوارض واکسیناسیون

13

84

193

339

311

464

360

5

درصد پوشش ایمنسازی ثلاث 3

106

107

102

113

108

109

110

6

درصد پوشش ایمنسازی پولیو3

107

107

102

113

108

109

110

7

درصد پوشش ایمنسازی هپاتیت3

106

107

101

113

108

109

110

8

درصد پوشش ایمنسازی MMR

113

111

107

113

109

112

113

9

درصد پوشش ایمنسازی ب.ث.ژ

108

104

104

107

101

106

104

10

میزان منفی شدن اسمیر خلط در پایان مرحله حمله ای

86

86

85

67

84

79

80

11

میزان بهبودی موارد جدید TB  ریوی اسمیر مثبت

85

75

69

67

62

48

49

12

میزان موفقیت درمان  موارد جدید TB  ریوی اسمیر مثبت

88

83

85

82

81

60

70

13

میزان شکست درمان  موارد جدید TB  ریوی اسمیر مثبت

1/16

1/32

4/48

2/27

1/18

0/93

0/91

14

درصد بررسی موارد AFP ظرف مدت 7 روز

100

100

100

100

100

100

100

15

درصد ارسال نمونه AFPظرف مدت 3 روز

88

96

86

80

80

100

25

16

درصد تهیه نمونه از موارد مشکوک بوتولیسم

82

100

75

100

82

96

100

17

درصد موارد منفی درمان شده آنفلوانزا

-

-

-

36

69

33

31

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/06/09
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   141