سایت اصلی دانشگاه |  سه شنبه 25 تیر 1398 English
جستجو:  
معرفي و شرح وظايف واحد بهداشت محيط
چاپ
 

اهداف بهداشت محیط در نظام شبکه

با عنایت به ماده یک قانون تشکیلات ووظائف وزارت بهداشت وآموزش پزشکی مهمترین هدف بهدا شت محیط در کنار سا یر وا حد ها تا مین بهدا شت عمومی و ارتقاء سطح آن از طریق اجرای برنامه های بهداشتی در زمینه بهداشت محیط مراکز تهیه و توزیع وفروش مواد غذایی ؛اماکن عمومی؛ کنترل کیفیت آب و مواد غذایی؛ دفع مواد زائد جامد ؛ مبارزه با بندپایان وغیره ....می باشد که دراین راستا پزشکان ؛ کارشناسان وکاردانهاوهمچنین بهورزان شاغل درمراکز بهداشت درمانی وخانه های بهداشت در سطح شهر وروستا با پایش مستمر خود سعی در نیل به این هدف را دارند .

حال قبل از اینکه به برنامه های بهداشت محیط در نظام شبکه بپردازیم لازم است که به چند تعریف و اصطلاح مهم در اینجا اشاره کنیم .

بهداشت محیط

با عنایت به آئین نامه بهداشت محیط مصوب سال 71 هئیت وزیران بهداشت محیط عبارت است از کنترل عواملی از محیط زندگی که به گونه ای روی سلامت جسمی ـ روانی و اجتماعی انسان تاثیر می گذارد.

آب آشامیدنی سالم

آب آشامیدنی سالم آب گوارایی است که عوامل فیزیکی؛ شیمیایی و بیولوژیکی آن در حد استاندارد های مصوب باشد و مصرف آن عارضه سوئی درکوتاه مدت ودراز مدت در انسان ایجاد نکند.

اماکن عمومی

اماکن عمومی عبارت است از اماکن متبرکه و زیارتگاهها و زائر سرا ها ؛ هتل ها؛ مسافرخانه ها؛ پانسیونها؛ آسایشگاههای سالمندان ؛ آرایشگاهها ؛ حمامها؛ حمامهای سونا؛استخرهای شنا؛ سینماها؛پارکها؛ مراکز تفریحاهای سالم ؛ باشگاههای ورزشی ؛ ترمینالها ؛ وسایل حمل ونقل عمومی و مسافرتی ؛ توالتهای عمومی و گورستانها ومانند این موارد.

مراکز تهیه و توزیع ونگهداری و فروش مواد خوردنی آشامیدنی بهدا شتی

عبارتند ازکلیه کارخانه ها ؛کارگاهها؛ سردخانه ها؛ اماکن ومغازه هایی که به گونه ای نسبت به تهیه وتوزیع ونگهداری و فروش مواد خوردنی آشامیدنی بهداشتی اقدام می نمایند.

تعریف بهداشت مواد غذایی

بهداشت مواد غذایی که یکی از شاخه های بهداشت محیط می باشد عبارتست از رعایت کلیه اصولی که باید درتهیه ؛تولید؛نگهداری؛عرضه وفروش مواد غذایی مورد توجه قرار گیرد تا غذای سالم با کیفیت مطلوب بدست آید.

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/02/24
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   0  دیروز:   0  کل مراجعات:   385