سایت اصلی دانشگاه |  پنجشنبه 4 بهمن 1397 English
جستجو:  
شاخص ها
چاپ

   شاخص های دارویی سال 1396:

ردیف

عنوان شاخص

سال 1396

1

میانگین اقلام دارویی نسخ

8/2

2

میانگین قیمت نسخ

23500ریال

     3

بار مراجعه به داروخانه

6/0

4

درصد مراجعات منجر به نسخ دارویی

68/0

5

سرانه ی مصرف دارو

2/8968

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/05/01
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   228