جستجو:  
دوشنبه 31 شهریور 1399
*. قابل توجه شرکت کنندگان محترم، درصورتی که حجم فایل پیوست بیشتر از 100M می باشد، می توانید فایل را روی cd  و حضوری به  واحد فناوری سلامت (رشت- خیابان نامجو- خیابان شهید سیادتی- روبروی بیمارستان 17 شهریور- معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیلان) یا از طریق google drive و ارسال لینک به اشتراک گذاری، تحویل فرمایید.
مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی:
مدرک تحصیلی:
 تخصص/ رشته تحصیلی:
شغل:
واحد سازمانی:
پست الکترونیک:
شماره تلفن همراه:
عنوان:


 توضیحات در خصوص اپلیکیشن:
 آپلود فایل مرتبط: