جستجو:  
دوشنبه 1 بهمن 1397

 
 
شورای راهبردی
اعضاء شورای راهبردی دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه (14/12/1391):
 
آقای دکتر سالاری - معاون آموزشی دانشگاه
آقای دکتر نقی پور - معاون بهداشتی دانشگاه
آقای دکتر محمدی - معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
آقای دکتر خیرخواه - معاون درمان دانشگاه
آقای دکتر سروری - معاون غذا و دارو دانشگاه 
آقای دکتر سلطانی - ریاست دانشکده داروسازی
آقای دکتر مهرابیان - ریاست دانشکده بهداشت
آقای دکتر ذاکرجعفری - ریاست دانشکده دندانپزشکی
آقای دکتر نیکوکار - ریاست دانشکده پرستاری و مامایی- پیراپزشکی لنگرود
آقای دکتر هاشمیان - ریاست دانشکده پزشکی
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/11/06
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   855