جستجو:  
شنبه 29 دی 1397

 
 
کارگاه های اعضای هیئت علمی
چاپ
 
 
- کارگاه های توانمندسازی پژوهشی اعضای هیأت علمی (6 ماه اول سال 97):

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در راستای پاسخگویی به نیازهای تحقیقاتی پژوهشگران بعنوان سرمایه اصلی پژوهش دانشگاه، اقدام به برنامه ریزی کارگاههای زیر در سال 97 نموده است. در صورت تمایل به شرکت در کارگاه های مذکور نسبت به تکمیل و ارسال فرم ثبت نام آنلاین شرکت در کارگاه اقدام فرمائید.

برنامه کارگاه های ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان 6 ماه اول سال97
اعضای هیأت علمی و محققین

ردیف

عنوان کارگاه

زمان

مدرس

گروه هدف

مکان

فایل های مرتبط
 1 کارگاه طراحی پرایمر
 
 ساعت 9-13
1 اردیبهشت 97
 دکتر پورزرتشت
 
 اعضای هیأت علمی و محققین  دانشکده پزشکی
 
 
 2  کارگاه اصول پاکسازی کامل بافت و تصویربرداری سه بعدی سلولی و بافتی
 
ساعت 8 تا 13
29 و 30 خرداد97
 دکتر امین تمدن
متخصص بیولوژی تولید مثل از دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 اعضای هیأت علمی علوم بالینی و پایه، دستیاران و دانشجویان رشته پزشکی
 
 دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت
 
 
 3 کارگاه جستجوی منابع الکترونیک (دوره اول)
 
 ساعت 8 تا 13
 6 تیر 97
 رامین صولتی
 
اعضای هیأت علمی  و محققین
 
دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت   
 4  کارگاه نگارش علمی صریح و موفق
 
ساعت 8 تا 13
14 و 15 تیر 97
 دکتر علی میرزازاده
استادیار دانشگاه کالیفرنیا آمریکا (UCSF)
اعضای هیأت علمی و محققین   دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت
 
 
 5  کارگاه آموزشی Scopus- Scienece Direct- Mendeley
 
ساعت 8 تا 13
   26  تیر 97
 مهندس اعظمی
شرکت مهندسی فرآیدا
اعضای هیأت علمی و محققین
 
دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت 
 
 
 6 کارگاه آموزشی Clinical key
 
ساعت 8 تا 13
  27 تیر97
مهندس اعظمی
شرکت مهندسی فرآیدا
اعضای هیأت علمی علوم بالینی   دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت  
 7 کارگاه معرفی سامانه ها و منابع اطلاعاتی
 
ساعت 8 تا 13
3 مرداد 97
 حسن عباسپور- زلیخا رنجبر- نرگس برجی
 
 اعضای هیأت علمی و محققین دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت    
 8 کارگاه جستجوی منابع الکترونیک (دوره دوم)   مرداد 97  دکتر دایی حامد
 
اعضای هیأت علمی و محققین  دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت    
 9 نرم افزار مدیریت منابع (Endnote)
 
 مرداد 97  دکتر رسول تبری
 
اعضای هیأت علمی و محققین  دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت    
 10 کارگاه مهارتهای مقاله خوانی
 
 مرداد 97  دکتر محتشم امیری
 
اعضای هیأت علمی و محققین  دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت    
 11 کارگاه چگونه یک عنوان تحقیقاتی مناسب انتخاب کنیم؟
 
 مرداد 97  دکتر سلطانی پور
 
اعضای هیأت علمی و محققین   دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت  
 12 کارگاه روش تحقیق
 
 شهریور 97
 
 دکتر شکیبا- دکتر حسندخت- دکتر همایی راد
 
  اعضای هیأت علمی و محققین دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت    
 13 کارگاه روش تحقیق (مهارتهای پژوهشی)
 
17 تا 19 شهریور
8-14
دکتر سپهری منش- دکتر سلطانی- دکتر حسن دخت- حسن عباس پور- نرجس برجی
 
 دستیاران دانشکده پزشکی رشت    
 14 کارگاه روش تحقیق (مهارتهای پژوهشی)
 
  22 تا 25 شهریور
8-14

 
دکتر سپهری منش- دکتر سلطانی- دکتر حسن دخت- حسن عباس پور- نرجس برجی
 
دستیاران
 
 دانشکده پزشکی رشت  
 15 کارگاه نوشتن آکادمیک مقاله انگلیسی
 
25 شهریور
8-13
دکتر ایمان علیزاده
 
 اعضای هیأت علمی  مرکز تحقیقات بیماریهای قلب و عروق بیمارستان دکتر حشمت رشت    
 16  کارگاه جستجوی منابع الکترونیکی
 11 مهر 97
9-13
رامین صولتی
 
  اعضای هیأت علمی و محققین مرکز اینترنت کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت   
 17 کارگاه نگارش مقاله مروری 
 
16 مهر 97 
9 تا 13
 دکتر علی اکبر صمدانی   اعضای هیأت علمی و محققین  سالن کنفرانس مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد بیمارستان رازی  
 18کارگاه ساخت نانو ذرات کلوئیدی
 21 مهر97
8 تا 14
 دکتر علیرضا جعفری
اعضای هیأت علمی و محققین
  مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشکده پزشکی
 19کارگاه ساخت نانو ذرات کلوئیدی  
 22 مهر97
8 تا 14
دکتر علیرضا جعفری   اعضای هیأت علمی و محققینمرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشکده پزشکی  
 20کارگاه ساخت نانو ذرات کلوئیدی  
29 مهر 97
8 تا 14
  دکتر علیرضا جعفری  اعضای هیأت علمی و محققینمرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشکده پزشکی  
 21 کارگاه نکاتی برای افزایش استناد به مقالات علمی
 
 1 آبان97
9 تا 13
 دکتر مژگان نظری
 
 اعضای هیأت علمی و محققین دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت    
 22 کارگاه بررسی نقشه جامع فناوری
 
7 آبان 97
9 تا 13
 دکتر ملک فر
 
اعضای هیأت علمی  معاونت تحقیقات و فناوری
 
 
 23 کارگاه Endnote 
 
14 آبان97
9 تا 13
دکتر رسول تبری    اعضای هیأت علمی و محققین  دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت  
 24
کارگاه نقد و داوری مقالات
(دوره اول)
15 آبان97
9 تا 13
 دکتر زهرا محتشم امیری
 
  اعضای هیأت علمی و محققین  دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت  
25 کارگاه اصول علمی و کاربردی نگارش مقاله پژوهشی اصیل
 
20 آبان97
10:30
دکتر مسعود سپهری منش
 
 اعضای هیأت علمی و محققین سالن آمفی تاتر بیمارستان رازی
 
 
 26کارگاه آموزشی PCR
24 آبان97
8- 12
 موسسه پزشکی مهر پویا گیل
متخصصین گروه زنان 
سالن کارگاه موسسه باروری مهر
 
 27 کارگاه الزامات اخلاقی در کار با حیوانات آزمایشگاهی 
 29 آبان97

 
دکتر سیاوش احمدی نوربخش
دکتر کوروش دلپسند
اعضای هیأت علمی و محققین 
 
 دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت  
28 کارگاه آشنایی با ثبت بیماری ها و پیام نظام سلامت
 
 5 آذر 97
9 تا 13
 دکتر فتانه بخشی
 
 اعضای هیأت علمی و محققین
 
دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت   
 29 کارگاه مکالمه کاربردی به زبان انگلیسی
 
12 آذر 97
9-13
دکتر علی اکبر صمدانی
 
 فقط اعضای هیأت علمی و محققین مسلط بر زبان انگلیسی
 
سالن کنفرانس مرکز تحقیقات گوارش و کبد در بیمارستان رازی
 
 
 30
کارگاه نقد و داوری مقالات
(دوره دوم)
13 آذر97
9 تا 13
دکتر زهرا محتشم امیری    اعضای هیأت علمی و محققین
 
 دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت  
 31کارگاه کارآزمایی بالینی
12 و 13 دی ماه
8:30
دکتر حسینی
مدرس دانشگاه علوم پزشکی ایران
  اعضای هیأت علمی و محققین   دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت 
 32کارگاه آموزشی لاپراسکوپی پیشرفته 
12 و 13 دی ماه
8 تا 16
 دکتر الهام اکبری
متخصصین زنان
مرکز تحقیقات  ناباروری بیمارستان الزهرا
 
 33کارگاه اخلاق در پژوهش
16 دی97
8 تا 12
 دکتر کوروش دلپسند
  اعضای هیأت علمی دانشکده دندان پزشکی
 دانشکده داندان پزشکی
 
 34کارگاه مطالعات کیفی
17 دی
ساعت 8:30
دکتر ملوک پورعلیزاده
  اعضای هیأت علمی و محققین دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت  
 35کارگاه معرفی سامانه نوپا 
 18 دی
8 تا 10:30
دکتر پیام کبیری
اعضای هیأت علمی علوم پایه
دانشکده ها
دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت
 
 36کارگاه معرفی سامانه نوپا 
18 دی
11 تا 13:30
 دکتر پیام کبیریاعضای هیأت علمی علوم بالینی
دانشکده ها
سالن آمفی تأتر بیمارستان رازی
 
 37
 کارگاه چگونه یک مقاله مروری نظام مند بخوانیم
(سیستماتیک)
19 و 20 دی
ساعت 8:30
 دکتر پیام کبیری 
متخصصان و دستیاران بالینی (برای سایر متقاضیان متناسب نمی باشد)
جهت ثبت نام به آدرس زیر مراجعه فرمایید.
دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت  هزینه شرکت در کارگاه 20 هزار تومان
 38کارگاه مطالعات ارزش تشخیصی
 این کارگاه در این تاریخ برگزار نمیگردد.
تاریخ بعدی متعاقبا اعالام میگردد
دکتر سهرابی از تهران
اعضای هیأت علمی و محققین  دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت
 
 39چگونه مقاله منتشر کنیم
این کارگاه در این تاریخ برگزار نمیگردد.
تاریخ بعدی متعاقبا اعالام میگردد
 دکتر سهرابی از تهراناعضای هیأت علمی و محققین دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت
 
 40چگونه مقاله بنویسیم
این کارگاه در این تاریخ برگزار نمیگردد.
تاریخ بعدی متعاقبا اعالام میگردد
دکتر سهرابی از تهران اعضای هیأت علمی و محققین دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت
 
 41 کارگاه ارزیابی و درمان اختلالات نروسایکولوژیکال در ضایعات عصبی ناشی از آسیب تروماتیک مغز با محوریت ترومای جاده ای
 30 دی 97
8- 12
دکتر سارا رمضانی
متخصصین رشته های جراحی مغز و اعصاب، بیماری های اعصاب، روانپزشکی، طب اورژانس و دانشجویان پزشکی عمومی، پرستاری، توانبخشی، دستیاران جراحی اعصاب، دستیاران طب اورژانس، بیماریهای اعصاب و روانپزشکی
 مرکز تحقیقات ترومای جاده ای بیمارستان پورسینا
 
 42کارگاه مقاله نویسی
پنجشنبه 4 بهمن97
ساعت 8
دکتر شاهین آخوندزاده
از وزارت بهداشت
 کلیه اعضای هیأت علمی و محققین و دستیاران
سالن آمفی تاتر 
دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

 
 43کارگاه نقد و داوری مقالات
جمعه 5 بهمن97
ساعت 8
دکتر شاهین آخوندزاده
از وزارت بهداشت
کلیه اعضای هیأت علمی و محققین و دستیاران سالن آمفی تاتر
دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت
 
 
 44 کارگاه روش تحقیق
سه شنبه 9 بهمن97
ساعت 8
دکتر مریم شکیبا
کلیه اعضای هیأت علمی و محققین  سالن کارگاه دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت
 

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/10/23
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   2  کل مراجعات:   3375