جستجو:  
چهارشنبه 26 تیر 1398

 
 
کارگاه های کارکنان حوزه های پژوهش
چاپ
 کارگاه های برگزار شده در مراکز تحقیقات معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه 6 ماه اول سال 96

ردیف

عنوان کارگاه

تاریخ

مدرس

1

Endnot

27/10/95

دکتر تبری

2

روش نگارش پروپوزال

16/12/95

دکتر جعفرزاده

3

Sereach

5/11/95

دکتر تبری

4

انواع مطالعات کیفی

4/11/95

دکتر پورقانع

5

انواع مطالعات کمی

11/11/95

دکتر جعفرزاده

6

نخستین Srat up جراحی های گوش، حلق و بینی

17/12/95

دکتر حمیدرضا باقری- دکتر شادمان نعمتی- آقای صالح سپهری فر

7

نحوه نوشتن روش کار در پروپزال

31/3/96

دکتر سپهری منش

8

آمار و spss

10/3/96

دکتر حسنی پور

9

آمار و spss

14/5/96

دکتر حسنی پور

10

آمار و spss

15/5/96

دکتر حسنی پور

11

آمار و spss

21/5/96

دکتر حسنی پور

12

تنظیم شناختی هیجان

11/3/96

دکتر رضایی

13

کار با حیوانات آزمایشگاهی


-

14

Srat up

25/4/96

آقای صالح سپهری فر

15

روش تحقیق

28/3/96

دکتر حسن دخت عشوری

16

پروپزال نویسی

30/5/96

عاصمه پوررجبی

17

انواع مطاالعات

28/5/96

عاصمه پوررجبی

18

SPSS

11/5/96

عاصمه پوررجبی

19

Endnot

13/5/96

عاصمه پوررجبی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کارگاه های پیشنهادی کارکنان  معاونت تحقیقات و فناوری در سال 96

 

ردیف

عنوان دوره های پیشنهادی کارکنان در سال 96

1

روش تحقیق،انواع مطالعات،پروپزال

2

اتوماسیون تخصصی

3

گزارش نویسی اداری3

4

زبان(مکالمه-مقدماتی/عمومی)

5

زبان (مکاتبه عمومی/تخصصی)

7

کمکهای اولیه و CPR

8

علم سنجی

(آشنایی با شاخص ها و نرم افزارها )

9

آشنایی با پایگاههای اسنادی

10

راهکارهای جستجو در پایگاههای اطلاعاتی

11

قوانین اداری

12

برنامه ریزی استراتژیک

13

اصول مقاله نویسی تخصصیISI))

14

اتوماسیون جامع سامانه پژوهشیATS))

15

آموزش فتوشاپ

16

اصول مقاله نویسی انگلیسی(ISI)

17

اعتبار بخشی بین المللی(دانشگاهها)

18

کارگاه توانمندی سازی کارشناسان و فناوران

(فناوری و کارآفرینی)

19

کارگاه توانمندی سازی کارشناسان و فناوران

(مدیریت پروژه)

20

کارگاه توانمندی سازی کارشناسان و فناوران

(کارآفرینی وتجارت کارآفرینانه...)

21

کارگاه توانمندی سازی کارشناسان و فناوران

(ایده،خلاقیت و طرح کسب وکار)

22

کارگاه توانمندی سازی کارشناسان و فناوران

(حقوق و تجارت)

23

کارگاه توانمندی سازی کارشناسان و فناوران

(بازاریابی)

24

کارگاه توانمندی سازی کارشناسان و فناوران

(محیط کسب و کار)

25

کارگاه توانمندی سازی کارشناسان و فناوران

(تامین مالی)

26

کارگاه توانمندی سازی کارشناسان و فناوران

(شرکت های دانش بنیان)

27

کارگاه توانمندی سازی کارشناسان و فناوران

(مالکیت فکری)

28

کارگاه توانمندی سازی کارشناسان و فناوران

)Start up(

29

آشنایی با نظام ثبت بیماریها

31

آینده پژوهی مراکز تحقیقاتی

32

آشنایی و کاربرد ترجمان دانش

33

روابط عمومی و معاونت تحقیقات

34

آمار حیاتی وspss کاربردی

35

مقاله نویسی 2

36

ارسال و انتشار مقاله علمی

37

اخلاق در پژوهش

38

سامانه طرح پژوهشی

39

ثبت کار آزمایی بالینی

40

ترجمان دانش

41

علم سنجی

42

عملکرد پژوهشی و نحوه ارزشیابی مراکزتحقیقاتی

43

جستجوی منابع

44

End not

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/04/20
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   0  دیروز:   1  کل مراجعات:   1024