یکشنبه 6 خرداد 1397
 
 
لیست اسامی
 

 فهرست اسامی پزشکان متخصص بیمارستان
 
 
 

شماره نظام پزشکی

نوع تخصص

نام پزشک

ردیف

 

39276

اطفال

دکتر آریا امیدوار

1

داخلی

دکتر امیر حسین میرباقری

2

 

25290

اطفال 

دکترهمایون صالحی

3

 
زنان و زایمان


دکتر سارا فرزادی

4

 

66346

زنان زایمان

دکتر شیوا احمدی

5

 

79679

ارولوژی

دکتر علیرضا زارع

6

 

90317

ارولوژی

دکتر وحید محمدی عارف

7

 

103184

زنان زایمان

دکتر فائضه فشخامی

8

103097

زنان و زایمان

دکتر مریم میرزایی

9

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/09/23
 
 
فهرست اسامی پزشکان عمومی بیمارستان
 
 
 
 

شماره نظام پزشکی

نام پزشک

ردیف

109945

دکتر هدایت الله بختیاری

1

 

70458

دکترسیامک ملکی رود پشتی

2

 

125407

دکتر بهنام حیدری باطنی

3

68890

دکتر حسین قویدل

4


 
 

دکتر حدیثه بقایی

 
 
 
5

 

دکتر سیده نسترن میرجلالی

 
 
 6
 
 

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/04/10
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   6  دیروز:   6  کل مراجعات:   7089