چهارشنبه 2 خرداد 1397
 
 
منشور حقوق بیمار
  

   
منشور حقوق بیمار

 
1. بیمار حق دارد در اسرع وقت درمان و مراقبت مطلوب ، موثر و همراه با احترام کامل را بدون توجه به عوامل نژادی ، فرهنگی و مذهبی از گروه درمان انتظار داشته باشد .
 
2. بیمار حق دارد محل بستری ، پزشک ، پرستار و سایر اعضای گروه معالج را در صورت تمایل بشناسد .
 
3. بیمار حق دارد در خصوص مراحل تشخیص ، درمان و سیر پیشرفت بیماری خود اطلاعات ضروری را شخصاً و یا در صورت تمایل از طریق یکی از وابستگان از پزشک معالج درخواست نماید به طوری که در فوریت های پزشکی این امر نباید منجر به تاخیر در ادامه درمان یا تهدید جانی بیمار گردد .
 
4. بیمار حق دارد قبل از معاینات و اجرای درمان ، اطلاعات ضروری در خصوص عوارض احتمالی و یا کاربرد سایر روش ها را در حد درک از پزشک معالج دریافت و در انتخاب شیوه نهایی درمان مشارکت نماید .
 
5. بیمار حق دارد در صورت تمایل شخصی و عدم تهدید سلامتی آحاد جامعه طبق موازین قانونی رضایت شخصی خود از خاتمه درمان را اعلام و با به دیگر مراکز درمانی مراجعه نماید .
 
6. بیمار حق دارد جهت حفظ حریم شخصی خود از محرمانه بودن محتوای پرونده پزشکی ، نتایج معاینات و مشاوره بالینی جز در مواردی که بر اساس وظایف قانونی از گروه معالج استعلام صورت میگیرد اطمینان حاصل نماید .
 
7. بیمار حق دارد از رازداری پزشک و دیگر اعضاء تیم معالج خود اطمینان داشته باشد . لذا حضور بالینی افرادی که مستقیماً در روند درمان شرکت ندارند موکول به کسب اجازه بیمار خواهد بود .
 
8. بیمار حق دارد از دسترسی به پزشک معالج و دیگر اعضای اصلی گروه معالج در طول مدت بستری ، انتقال و یا پس از ترخیص اطمینان حاصل نماید .
 
9. بیمار حق دارد با کسب اطلاع کامل از نوع فعالیتهای آموزشی و پژوهشی بیمارستان که به روند سلامتی و درمان او موثرند تمایل و رضایت شخصی خود به مشارکت درمانی را اعلام و یا در مراحل مختلف پژوهش از ادامه همکاری خودداری نماید .
 
10 . بیمار حق دارد در صورت اعزام و ادامه درمان در سایر مراکز درمانی ، قبلاً از مهارت گروه معالج ، میزان تعرفه ها و پوشش بیمه های خدمات در مرکز درمانی مقصد مطلع گردد .
 
 
کمیته طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/03/30
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   0  دیروز:   1  کل مراجعات:   1048