پنجشنبه 31 خرداد 1397
 
 
تعرفه ها
تعرفه درمانی سال 1397 بیمارستان

مبلغ بیمار با دفترچه (ریال)
مبلغ آزاد (ریال)
نوع ویزیت

35.000
119.000پزشک عمومی

47.200
147.000
پزشک متخصص

نحوه ویزیت با توجه به نوع دفترچه

نوع ویزیت
توضیحات

ویزیت عمومی
 بیماران با کد دفترچه شهری 824 و 835 در تمام طول شبانه روز میتوانند برای ویزیت به بیمارستان مراجعه نمایند .
 بیماران با کد دفترچه روستایی 311 ، 312 ، 313 ، 314 و 328 از ساعت 4 بعد از ظهر الی 8 صبح می توانند برای ویزیت به بیمارستان مراجعه کنند

ویزیت متخصص
* کلیه بیمارانی که دارای دفترچه روستایی و شهری می باشند برای ویزیت پزشک متخصص می باید دفترچه آنها دارای مهر و کد ارجاع مرکز بهداشت باشند .

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/03/06
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   1253