سه شنبه 29 خرداد 1397
 
 
نیروی انسانی متخصص
 
فهرست نیروی انسانی بیمارستان

 11

 پزشک متخصص 

 7

پزشک عمومی

1

داروساز

45

   کارشناس پرستاری

10

ماما

 4اتاق عمل
 6 بیهوشی 

9

 رادیولوژی

18

خدمات

8

نگهبان

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/09/18
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   0  کل مراجعات:   1844