صفحه اصلی |  پنجشنبه 27 دی 1397 English
جستجو:  
مشاوران مرکز توسعه تحقیقات بالینی رازی
چاپ

نام – نام خانوادگی مشاور

نوع  مشاوره

آخرین رشته تحصیلی مشاور

محل اشتغال


زهرا پورحبیبی

آمار و انالیز داده ها

کارشناس ارشد آمار موضوعی

معاونت تحقیقات و فناوری

الهه رفیعی

اپیدمیولوژی و متدولوژی

کارشناس ارشد اپیدمیولوژی

معاونت تحقیقات و فناوری

 

حبیب اسلامی

آمار و روش تحقیق

کارشناس ارشد آمار زیستی

معاونت تحقیقات و فناوری

 

سمیه احمدی

آمار و روش تحقیق

کارشناس ارشد آمار زیستی

معاونت تحقیقات و فناوری

دکتر کوروش دلپسند

اخلاق در پژوهشهای پزشکی

متخصص اخلاق پزشکی

معاونت تحقیقات و فناوری

ذکیه جعفری پرور

پروپوزال نویسی

کارشناس ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه

مرکز آموزشی پژوهشی درمانی رازی

ذکیه جعفری پرور

مقاله نویسی

کارشناس ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه

مرکز آموزشی پژوهشی درمانی رازی

دکتر بهناز قنبر مقدم

جستجوی منابع

دکتری فیزیک پزشکی

مرکز آموزشی پژوهشی درمانی رازی

دکتر سید علی علوی

ویرایش مقالات به زبان انگلیسی

فوق تخصص ریه

مرکز آموزشی پژوهشی درمانی رازی

ذکیه جعفری پرور

ساب میت و پی گیری چاپ مقالات

کارشناس ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه

مرکز آموزشی پژوهشی درمانی رازی

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/10/10
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   137