چهارشنبه 3 بهمن 1397
EN
منو
 
 
 
قلب
چاپ
درمانگاه شهید مفتح مرکز آموزشی درمانی رازی
برنامه ویزیت پزشکان فوق تخصص و متخصص قلب
 
 
کلینیک صبح ها 
 

پنجشنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

تخصص

نام پزشک 


متخصص قلب

دکتر شبنم علیزادهمتخصص قلب

دکترابوذر فخر موسوی

 
 
 

کلینیک عصر ها

 

پنجشنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

تخصص

نام پزشک


 


 

متخصص قلب

دکتر عنایت اله هژیر


 
 

متخصص قلب

دکتر اسدیان

 

متخصص قلب

دکترابوذر فخر موسوی

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/05/02
 
     
 
 
بیهوشی
چاپ
درمانگاه شهید مفتح مرکز آموزشی درمانی رازی
برنامه ویزیت پزشکان فوق تخصص و متخصص بیهوشی

کلینیک عصر ها

پنجشنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

تخصص

نام پزشک

 

 

 

 

 

 

متخصص بیهوشی

دکتر حسین خوشرنگ

           

متخصص بیهوشی فوق تخصص درد

دکتر حسین پناه

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/05/02
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   1115