سه شنبه 13 خرداد 1399
EN
منو
 
 
 
رادیولوژی و سی تی اسکن
چاپ

 نام بخش: رادیولوژی و CT Scan
رئیس بخش : دکتر امیررضا دلیلی
سرپرستار : حسین دولتی
ساعت پذیرش: 24 ساعته
نشانی: بیمارستان رازی-ساختمان شماره  3 و 4 -تلفن 33550028-013 داخلی227-217
شرح وظایف :
1-دادن دستورات لازم به بیماران به منظور انجام رادیولوژی .
2- آماده نمودن بیمار زیر دستگاه رادیولوژی به نحوی که مشاهده عضو بیمار برای عسکبرداری امکان پذیر باش .
3- انجام امور مربوط به آماده نمودن و بکار انداختن دستگاه با توجه به مدت تشعشع لازم و سایر عوامل فنی که جهت رادیوگرافی و یا فلورسکوپی از عضو مورد نظر بیمار بعمل می آید .
4- بررسی و کنترل قسمت های مختلف دستگاههای رادیوگرافی و اعلام موارد نقص دستگاه به مقام مربوط .
5-راهنمایی و کنترل تکنسین های رادیولوژی بهنگام انجام امور فوق  براساس دستورات رادیولوژیست .
6- کنترل کلیدهای دستگاه رادیوگرافی .
7-همکاری با کارشناسان مربوط در زمینه انتخاب روش های مناسب به  منظور حفاظت افراد در برابر پرتوها تحت نظارت رادیولوژیست واحد مربوطه .
8- استفاده از وسایل حفاظتی مناسب جهت بیمار و همراه بیمار .
9- انجام گرافی های ساده براساس برنامه تنظیم شده زمانی .
لیست خدمات واحد رادیولوژی -سی تی اسکن
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/03/20
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   4  دیروز:   8  کل مراجعات:   3853