شنبه 23 آذر 1398
EN
تاریخ 1398/05/18     تعداد دفعات مشاهده 85 بار     ساعت 10:06:12     گروه خبری بیمارستان رازی

ویژه دانشجویان پزشکی و پیرا پزشکی به همت واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در بیمارستان رازی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی درمانی رازی :  در کارگاه آموزش کوردیناتور ویژه دانشجویان پزشکی ، پیرا پزشکی و پرستاران که طی دو نوبت صبح و عصر در بیمارستان رازی برگزار شد ، 
 مطالب جامعی در خصوص مرگ مغزی و پروسه ی فراهم آوری اعضای پیوندی و  اهداف Iross   کوردیناتورهای واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ارایه شد. 

لازم به ذکر است: هماهنگ کنندگان اهدای عضو (کوردیناتور) مسوولیت مراقب از افراد مرگ مغزی تا اهدای عضو را بر عهده دارند./ح