چهارشنبه 20 آذر 1398
EN
منو
 
 
 
دیابت
چاپ
 درمانگاه شهید مفتح مرکز آموزشی درمانی رازی

برنامه ویزیت پزشکان فوق تخصص و متخصص داخلی

کلینیک صبح ها

 

پنجشنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

تخصص

نام پزشک

 

 

 

 

 

 

متخصص داخلی

دکتر هانیه السادات فیاضی

           

متخصص داخلی

دکتر ابراهیمی

   

درمانگاه تزریق

     

متخصص داخلی

دکتر مریم یاسری

           

متخصص داخلی

دکتر حیدر علی بالو

   

 

     

متخصص داخلی

دکتر مریم یاسری

   

درمانگاه تزریق

     

متخصص داخلی

دکتر هانیه السادات فیاضی

 

درمانگاه تزریق

       

متخصص داخلی

دکتر ساحره مرتضوی

           

متخصص داخلی

دکتر علیرضا غریب پور

 
 
 
کلینیک عصر ها
 

پنجشنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

تخصص

نام پزشک

 

 

 

 

 

 

متخصص داخلی

دکتر هانیه السادات فیاضی

           

متخصص داخلی

دکتر ابراهیمی

           

متخصص داخلی

دکتر مریم یاسری

           

متخصص داخلی

دکتر ساحره مرتضوی

           

متخصص داخلی

دکتر حیدر علی بالو

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/03/20
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   3  دیروز:   2  کل مراجعات:   3383