سایت اصلی دانشگاه |  پنجشنبه 22 آذر 1397 English
جستجو:  
مطالب آموزشی واحد بهداشت محیط

ردیف

عنوان راهنما

گروه تدوین

سال انتشار

1

راهنمای محاسبه، تعیین و اعلام شاخص کیفیت هوا

دکتر کاظم ندافی- دکتر مسعود یونسیان- دکتر رامین نبی زاده- دکتر حسن جباری- دکتر نوشین راستکاری- مهندس محمد صادق حسنوند- مهندس سید رضا غلامی- مهندس شیدا ملک افضلی- مهندس مریم قنبریان- مهندس طیبه الهی- مهندس فاضله کتایون مدیری- مهندس لیلا یعقوبی- مهندس فائزه ایزدپناه

1390

2

راهنمای آموزشی دستورالعمل پایش و نظارت در برنامه ابتکارات جامعه محور

مهندس سیدرضا غلامی- دکتر نوشین راستکاری- مهندس طیبه الهی- زهرا سلیمی- مهندس میترا دانش دوست- مهندس مهران خائفی- مهندس سیمین قنبری- مهندس فائزه ایزدپناه

1390

3

راهنمای آموزشی کنترل دخانیات برای دانشجویان

مهندس سید رضا غلامی- دکتر نوشین راستکاری- دکتر سید محمد علوی نیا- دکتر حسن آذری پور- مهندس طیبه الهی- مهندس خدیجه فریدون محصلی- مهندس بهزاد ولی زاده- مهندس لیلا یعقوبی- مهندس فائزه ایزدپناه

1390

4

راهنمای آموزشی کنترل دخانیات

مهندس سید رضا غلامی- دکتر نوشین راستکاری- دکتر حسن آذری پور- مهندس طیبه الهی- دکتر سید محمد علوی نیا- مهندس خدیجه فریدون محصلی- مهندس بهزاد ولی زاده- مهندس لیلا یعقوبی- مهندس فائزه ایزدپناه

1390

5

راهنمای مدیریت بهداشت محیط در بلایا و شرایط اضطرار

مهندس سید رضا غلامی- دکتر نوشین راستکاری- مهندس حامد محمدی- مهندس طیبه الهی- مهندس محراب آقازاده- مهندس فائزه ایزدپناه

1390

6

راهنمای عملیات بهداشت محیط در شرایط اضطراری و بلایا

مهندس سید رضا غلامی- دکتر نوشین راستکاری- مهندس حامد محمدی- مهندس طیبه الهی- مهندس محراب آقازاده- مهندس فائزه ایزدپناه

1390

7

راهنمای برنامه های پیش نیازی و شرایط خوب ساخت برای سلامت و ایمنی مواد غذایی در سطح توزیع و عرضه

مهندس سید رضا غلامی- دکتر غلامرضا جاهد خانیکی- دکتر نوشین راستکاری- مهندس طیبه الهی- مهندس فتانه شکرالهی- مهندس محسن فرهادی- مهندس لیلا یعقوبی- مهندس فائزه ایزدپناه

1390

8

راهنمای بهداشت محیط آزمایشگاه های تشخیص طبی

مهندس سید رضا غلامی- دکتر نوشین راستکاری- مهندس محمد صادق حسنوند- مهندس طیبه الهی- مهندس فریبا ملک احمدی- مهندس ناهید حسن زاده- مهندس مریم یاراحمدی- مهندس فاطمه مومنی ها- مهندس لیلا یعقوبی- مهندس فائزه ایزدپناه

1391

9

راهنمای بهداشت محیط مراکز جراحی محدود و سرپایی

مهندس سید رضا غلامی- دکتر نوشین راستکاری- مهندس محمد صادق حسنوند- مهندس طیبه الهی- مهندس فریبا ملک احمدی- مهندس ناهید حسن زاده- مهندس مریم یاراحمدی- مهندس فاطمه مومنی ها- مهندس رضا نعمتی- مهندس لیلا یعقوبی- مهندس فائزه ایزدپناه

1391

10

راهنمای بهداشت محیط مطب

مهندس سید رضا غلامی- دکتر کامیار یغمائیان-دکتر نوشین راستکاری- دکتر رضا سعیدی- مهندس طیبه الهی- مهندس فریبا ملک احمدی- مهندس ناهید حسن زاده- مهندس مریم یاراحمدی- مهندس مهرنوش ابطحی محصل- مهندس لیلا یعقوبی- مهندس فائزه ایزدپناه

1391

11

راهنمای کشوری مدیریت فاضلاب بیمارستانی

مهندس سید رضا غلامی- دکتر کامیار یغمائیان-دکتر نوشین راستکاری- دکتر رضا سعیدی- مهندس طیبه الهی- مهندس فریبا ملک احمدی- مهندس ناهید حسن زاده- مهندس مریم یاراحمدی- مهندس مهرنوش ابطحی محصل- مهندس لیلا یعقوبی- مهندس فائزه ایزدپناه

1391

12

راهنمای سرفصل ها و محتوای برنامه آموزش مدیریت پسماند پزشکی

مهندس سیدرضا غلامی- دکتر کامیار یغماییان- دتر نوشین راستکاری- دکتر رضا سعیدی- مهندس طیبه الهی- مهندس فریبا ملک احمدی- مهندس ناهید حسن زاده- مهندس مریم یاراحمدی- مهندس مهرنوش ایطحی محصل- مهندس لیلا یعقوبی- مهندس فائزه ایزدپناه

1391

13

راهنمای دفع فاضلاب در شرایط اضطراری-جلد اول

دکتر کاظم ندافی- دکتر رامین نبی زاده- دکتر میرزمان زمان زاده- مهندس علی مفیضی

1391

14

راهنمای دفع فاضلاب در شرایط اضطراری-جلد دوم

دکتر کاظم ندافی- دکتر رامین نبی زاده- دکتر میرزمان زمان زاده- مهندس علی مفیضی

1391

15

راهنمای کلرسنجی و ثبت نتایج آن در سامانه جامع بازرسی مرکز سلامت محیط و کار

مهندس غلامرضا شقاقی- مهندس ایوب بیکی- مهندس بهروز میرین بیگلو

1391

16

راهنمای بهداشت آب و فاضلاب در شرایط اضطراری و بلایا

مهندس سید رضا غلامی- دکتر نوشین راستکاری- دکتر محمد تقی قانعیان- مهندس غلامرضا شقاقی- مهندس ایوب بیکی- مهندس مریم یاراحمدی- مهندس علی متدین- مهندس فائزه ایزدپناه

1391

17

راهنمای ترک دخانیات

مهندس سید رضا غلامی- دکتر نوشین راستکاری- دکتر حسن آذری پور ماسوله- مهندس طیبه الهی- دکتر سید محمد علوی نیا- مهندس خدیجه فریدون محصلی- مهندس بهزادولی زاده- مهندس لیلا یعقوبی- مهندس فائزه ایزدپناه

1391

18

راهنمای بازرسی بهداشتی مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی

مهندس سید رضا غلامی- دکتر نوشین راستکاری- دکتر محمد علی ززولی- مهندس طیبه الهی- مهندس محسن فرهادی- مهندس فائزه ایزدپناه

1391

19

راهنمای بهداشت محیط صنوف (مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی)

مهندس سید رضا غلامی- دکتر نوشین راستکاری- دکتر محمد علی ززولی- مهندس طیبه الهی- مهندس محسن فرهادی- مهندس فائزه ایزدپناه

1391

20

راهنمای طبقه بندی پسماندها برای بازرسین بهداشت محیط

دکتر علیرضا مصداقی نیا- دکتر کاظم ندافی- دکتر رامین نبی زاده- دکتر کامیار یغماییان- مهندس محمد صادق حسنوند

1392

21

راهنمای نظارت و پایش آب استخرهای شنا و شناگاه های طبیعی

مهندس سید رضا غلامی- دکتر نوشین راستکاری-مهندس احمد اصل هاشمی- مهندس پروین بینای مطلق- مهندس غلامرضا شقاقی- مهندس فائزه ایزدپناه

1392

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1392/11/30
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1394/10/02
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   2574