سایت اصلی دانشگاه |  جمعه 16 خرداد 1399 English
جستجو:  
تاریخ 1399/02/22     تعداد دفعات مشاهده 138 بار     ساعت 03:00     گروه خبری اخبار مرکز بهداشت رشت

در تاریخ 22 اردیبهشت 99 کمیته برنامه عملیاتی مراقبت پشه آئدس با حضورآقای دکتر برشان رئیس مرکز بهداشت شهرستان رشت ،آقای دکتر صدیقی معاون فنی و واحد های ستادی مبارزه با بیماریها،بهداشت محیط ،بهداشت حرفه ای،آموزش سلامت وآموزشگاه بهورزی دردفتر ریاست مرکز بهداشت رشت برگزار گردید . 
در این جلسه با توجه به اهمیت تشخیص به موقع وکاهش مرگ و میر ناشی از بیماریهای دانگ،چیکونگونیا و زیکا که به وسیله پشه های آئدس منتقل می شوند و به دلیل روند افزایشی موارد تائید شده این بیماری ها و همچنین استقرار پشه درسالهای اخیر در دنیا و کشورهای همسایه، راهکارهایی جهت پیشگیری از استقرار پشه ائدس و کشف زود هنگام بیماریهای منتقله از آن ارائه شد.