سایت اصلی دانشگاه |  جمعه 16 خرداد 1399 English
جستجو:  
تاریخ 1399/02/21     تعداد دفعات مشاهده 62 بار     ساعت 03:00     گروه خبری اخبار مرکز بهداشت رشت

در مورخه 21 اردیبهشت 99 جلسه کمیته درون بخشی واحد سلامت نوجوانان و جوانان و مدارس با عنوان آسیبهای روانی در دانش آموزان مرکز بهداشت رشت واحد دردفتر ریاست مرکز بهداشت شهرستان رشت برگزارگردید و کارشناسان سلامت نوجوانان و جوانان و مدارس، کارشناس مسئول سلامت روان،کارشناس واحد گسترش ،کارشناس مسئول مبارزه با بیماریها در حضور معاونین محترم فنی و اجرایی به تبیین آسیبهای سلامتی منتج به مرگ و میر نوجوانان  و مرور پروتکل شناسایی نوجوانان  و جوانان آسیب پذیر و  پیشگیری و درمان آسیبهای بویژه روانی  در آنها پرداختندو برای مدارس دارای دانش آموزان آسیب پذیر بیشتر مداخلات دقیق تر و پایش های بیشتری مد نظر قرار گیرد .