سایت اصلی دانشگاه |  جمعه 16 خرداد 1399 English
جستجو:  
تاریخ 1399/02/21     تعداد دفعات مشاهده 54 بار     ساعت 03:00     گروه خبری اخبار مرکز بهداشت رشت

در مورخه 21 اردیبهشت 99 جلسه کمیته تعمیرات و تجهیزات مرکز بهداشت رشت واحد ریاست در دفتر ریاست مرکز بهداشت شهرستان رشت برگزارگردید و کارشناسان واحد های گسترش، مسئول امور مالی ، ناظر فنی، در حضور معاونین محترم فنی و اجرایی برگزار گردید و به امور تعمیرات و تجهیزات مراکز و پایگاه ها و خانه های بهداشت در فصل بهار سال 99 پرداخته شد .