سایت اصلی دانشگاه |  پنجشنبه 14 فروردین 1399 English
جستجو:  
تاریخ 1398/12/28     تعداد دفعات مشاهده 88 بار     ساعت 09:00     گروه خبری اخبار مرکز بهداشت رشت

در تاریخ های 26 و 27 اسفند 98  تعداد 6 تیم بازرسی جهت بازدید از اماکن عمومی شامل پمپ بنزین ها ، فروشگاه های بزرگ، ایستگاه راه آهن ، نمایندگی های خودرو و کارگاههای صنفی اعزام گردیدند . در این بازدیدها اقدامات انجام شده در زمینه کنترل و پیشگیری از کرونا ویروس و آموزش فردی  ضد عفونی دست و سطوح صورت گرفت . و همچنین تعدادی پوستر و پمفلت و همچنین مواد ضد عفونی کننده تهیه شده توسط دانشکده بهداشت رشت بین متصدیان پمپ بنزین ها توزیع گردید .