سایت اصلی دانشگاه |  پنجشنبه 21 آذر 1398 English
جستجو:  
تاریخ 1398/08/28     تعداد دفعات مشاهده 141 بار     ساعت 03:00     گروه خبری اخبار مرکز بهداشت رشت


در تاریخ  28 آبان 98 راس ساعت 10 صبح جلسه ای در دفتر ریاست اتاق اصناف مرکز استان در خصوص تخلفات بهداشتی، مداخلات درمانی و پزشکی صورت گرفته در آرایشگاه های مردانه و زنانه شهرستان رشت با حضور آقای دکتر جلال برشان ریاست مرکز بهداشت شهرستان و نائب رییس اول اتاق اصناف و نمایندگان محترم معاونت درمان و معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی، تعزیرات حکومتی، بازرسی اصناف، نظام پزشکی ، اتحادیه های مربوطه  و کارشناسان واحد مهندسی بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان رشت برگزار گردید و در مورد اهمیت و حساسیت های قانونی موضوع مباحثی مطرح گردید و در جهت ساماندهی این گونه واحدها هماهنگی های لازم در مورد بازدید های مشترک توسط نمایندگان دستگاه های ذیربط صورت گرفت. جلسه در ساعت 12/30 دقیقه با ذکر صلواتی به پایان رسید.