سایت اصلی دانشگاه |  پنجشنبه 21 آذر 1398 English
جستجو:  
تاریخ 1398/08/28     تعداد دفعات مشاهده 135 بار     ساعت 03:00     گروه خبری اخبار مرکز بهداشت رشت

در تاریخ 27 آبان 98 جلسه ماهیانه کارشناسان بهداشت حرفه ای در سالن اجتماعات مرکز بهداشت رشت برگزار گردید موضوعات مختلف  توسط مسئولین برنامه ها برای همکاران بشرح ذیل باز نگری گردید : 
*بهداشت کشاورزی و ثبت موارد آموزشی کشاورزان در سیب به لحاظ اهمیت موضوع در این خصوص ( مهندس ابراهیم آزادگان ) .
*برنامه کنترل ، کاهش و حذف سیلیس در محیط کار(مهندس بهزاد مجلسی )  
*کاربرد پرتوهای یونیزان در صنعت ( مهندس انوشیروان صفری ) 
*قوانین و مقررات و دستوالعمل های مربوط بهداشت حرفه ای ( مهندس علیرضا اعتمادی )  
در نهایت آقای مهندس باقری کارشناس محترم مسئول بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت استان ضمن تشکر از زحمات همکاران شهرستان رشت در خصوص انجام امور مربوط به بازرسی ها و همچنین تاکید بر کیفیت مناسب بازرسی ها توضیحاتی ارائه نمودند .