سایت اصلی دانشگاه |  دوشنبه 18 آذر 1398 English
جستجو:  
تاریخ 1398/08/16     تعداد دفعات مشاهده 105 بار     ساعت 11:47:51     گروه خبری اخبار مرکز بهداشت رشت

کلاس باز آموزی مدارس مروج سلامت ورونمایی از کتاب کار مدارس توسط واحد سلامت نوجوانان ، جوانان ومدارس شهرستان رشت در تاریخ 98/8/12 جهت مدیران و مربیان مدارس آموزش وپرورش ناحیه 2 وآموزش وپرورش منطقه خمام در سالن شهید عفیفی ناحیه 2 و در تاریخ 98/8/14 جهت مدیران ومربیان آموزش وپرورش ناحیه یک رشت و آموزش و پرورش مناطق کوچصفهان و لشت نشا در سالن شهید مهنا ناحیه یک رشت برگزار گردید. اهمیت مدارس مروج سلامت، اهداف، نحوه تکمیل کتاب کار و چک لیست ممیزی داخلی اهم موارد مطرح شده در این کلاسها بود.