سایت اصلی دانشگاه |  دوشنبه 18 آذر 1398 English
جستجو:  
تاریخ 1398/08/14     تعداد دفعات مشاهده 139 بار     ساعت 03:00     گروه خبری اخبار مرکز بهداشت رشت

به مناسبت هفته ملی سلامت بانوان ایران و به طور همزمان در خانه های بهداشت تحت پوشش مرکز بهداشت رشت ورزشی برای بانوان تحت پوشش برگزار گردید.