سایت اصلی دانشگاه |  دوشنبه 18 آذر 1398 English
جستجو:  
تاریخ 1398/08/14     تعداد دفعات مشاهده 94 بار     ساعت 03:00     گروه خبری اخبار مرکز بهداشت رشت

درتاریخ 11 آبان 98 جلسه ای به مناسبت هفته پدافندغیرعامل (8-14آبان ماه )دردفترریاست باحضورآقای دکتربرشان ومعاون اجرایی وکارشناس مسئول واحدهای ستادی برگزارگردیدوآقای دکتربرشان درمورداهمیت این هفته ونقش پدافندغیرعامل درحوزه سلامت توضیحاتی ارائه دادند وجلسه با ختم صلوات به پایان رسید.