سایت اصلی دانشگاه |  دوشنبه 18 آذر 1398 English
جستجو:  
تاریخ 1398/08/13     تعداد دفعات مشاهده 61 بار     ساعت 03:00     گروه خبری اخبار مرکز بهداشت رشت

 کسب مقام دوم توسط مهندس مونا محمدزاده کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان رشت و دانشجوی کارشناس ارشد بهداشت دانشگاه که در رشته قرائت تحقیق قرآن گروه دانشجوئی بخش خواهران در بیست و چهارمین جشنواره قرآن و عترت(ع) دنشگاههای علوم پزشکی کشور به میزبانی استان همدان برگزار شد احراز گردید.