سایت اصلی دانشگاه |  دوشنبه 18 آذر 1398 English
جستجو:  
تاریخ 1398/08/12     تعداد دفعات مشاهده 99 بار     ساعت 03:00     گروه خبری اخبار مرکز بهداشت رشت

 مورخه11 آبان 98کمیته درون بخشی کمپین پوکی استخوان با حضور معاون محترم اجرایی مرکز بهداشت شهرستان رشت و کارشناسان مسئول و نمایندگان واحد ها در دفتر ریاست مرکز بهداشت برگزار گردید. در این جلسه به هر چه بهتر برگزار نمودن کمپین با مشارکت سایر واحد ها تاکید گردید.